UNSC Resolution 1244 - administered Kosovo: Predaj čerstvého mlieka

Safet

Jedným z úspešných príkladov reintegračnej pomoci, ktorá pomohla klientovi IOM Bratislava postaviť sa opäť po návrate domov na vlastné nohy, je Nikola zo Srbska - Kosova.

Nikola žil na Slovensku ilegálne a domov sa chcel vrátiť preto, aby pomohol svojmu chorému otcovi. Po dôkladnom zvážení všetkých možností sa rozhodol využiť reintegračný príspevok na kúpu kravy. Jeho cieľom bolo začať predávať vo svojej dedine čerstvé mlieko. V oblasti, z ktorej Nikola pochádza je viac ako 65 % nezamestnanosť, preto sa reintegračná pomoc zameraná na naštartovanie vlastného podnikania zdala najlepším riešením jeho životnej situácie. Nikolova rodina kedysi prevádzkovala farmu, takže on aj jeho príbuzní mali s chovom dobytka bohaté skúsenosti. V spolupráci s IOM Bratislava a za asistencie IOM Pristina mohol Nikola začať s rodinou odznova.

delivery of cow-upravena

Foto: IOM Pristina

Domáca produkcia mlieka je v Srbsku - Kosove minimálna, väčšina sa dováža z okolitých krajín, preto sa nápad produkovať a predávať mlieko ukázal v tomto prípade ako dobré rozhodnutie. V čase monitoringu sa Nikolovmu podnikaniu darilo veľmi dobre, bol jediný v dedine, kto predáva čerstvé domáce mlieko. V budúcnosti Nikola plánuje zisk z predaja investovať do nákupu ďalších kráv a postupne chce rozšíriť aktivity, ktoré mu  pomôžu zabezpečiť pre rodinu stabilný príjem .

Jeden z najžiadanejších druhov reintegračnej pomoci je podpora pri zakladaní menších podnikateľských aktivít. Navrátilci si volia túto možnosť, pretože im a ich rodine môže zabezpečiť dlhodobý zdroj príjmu. Zakladajú si buď svoje vlastné firmy, alebo nadväzujú partnerstvá s už zabehnutými firmami, čo ich odbremení od ťažkostí spojených so zakladaním vlastného podnikania. Pri plánovaní podnikateľských aktivít sa ako najpopulárnejšie v roku 2011 ukázali plány na otvorenie rôznych druhov obchodov (potraviny, stavebniny, elektroinštalačný materiál, príslušenstvo k mobilným telefónom) a poľnohospodárske aktivity zamerané na zakladanie a rozširovanie fariem (nákup kráv, ošípaných, rýb, dobytka, výstavbu hospodárskych budov, atď.)

safet obrija 2

Foto: IOM Pristina

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku