ISKUSTVO

pomoc IOM migrantom po návrate domov Irak

Samer iz Iraka: IOM je odigrao veliku ulogu u mom životu

Samer Hasani se našao kod kuće u Iraku u teškoj, komplikovanoj ličnoj situaciji. Odlučio je da ode u Evropu, na ovoj put je dugo štedio novac. Uspio je putovati, ali ga je osigurali bez boravišne dozvole u Slovačkoj. Razmotrio je brojne mogućnost, prilike i na kraju obratio se na IOM i tražio je reintegračnu pomoć u povratku kući. IOM je osigurao i dostavio Sameru zamjensku putnu ispravu i avijonske karte za put do kuće. Po povratku u Irak, Samer se posvetio završetku studija na univerzitetu, ali zbog nedostatka finansija odlučio, da se zaposli.

Okrenuo se IOM-u i zatražio pomoć za reintegraciju kako bi mogao ući u partnerstvo sa pokrenutom berbernicom, koja je već počela, gdje je on i počeo raditi. Zahvaljujući njegovom prethodnom iskustvu i kvalitetnim uslugama, brzo je stekao stalnu klijentelu. Samer naporno radi radi na postizanju svojih ciljeva. Planira poboljšati engleski jezik, če se još prijaviti za dalje kurseve frizerske i brijačnicke radove i vjeruje da će s vremenom otvoriti svoj salon.

Zahvaljujući pomoći za reintegraciju, Samer ima stalni prihod iz kojeg može da izdržava svoju porodicu. Do budućnosti on planira da razvija svoje usluge. „ Rad mene jako puno interesuje, uživam u radu a pomoć IOM- a igrala je veliku ulogu u mom životu, ” rekao je on.

Više informacija o pomoći IOM-a migrantima u povratku i nakon povratka iz Slovačke kući : www.avr.iom.sk.

(Imena osoba bili su objavljena uz njihovu saglasnost. / Imena osoba bili su izmijenjena radi njihove zaštite.)

ISKUSTVO


Phuong iz Vijetnama: Svojim vlastitim minitraktorom već možemo, dokažemo sami obraditi polja

Gospođa Phuong je 2017. godine je napustila rodnu provinciju Ha Tinh, koja zbog teških prirodnih uslova je jedna od najsiromašnijih provincija u Vijetnamu.
Čitati dalje…

Ahmad iz Avganistana: U prodavnici obuće adio sam već u srednjoj školi

Gospodin Ahmad Abassi u vremenu mladosti, u adolescenciji pustio se u studij srednjoj školi.
Čitati dalje…

Emre iz Gruzije: Dobra ideja mi je dala posao, ne moram ga više tražiti u inostranstvu

Emre iz Gruzije osvojio je stipendiju u 2015 godine na univerzitetu u Bratislavi. Ni stipendija niti povremena brigada nisu mogli pokriti njegove životne ...
Čitati dalje…