Julija iz Ukrajine: Želim, hoću iskoristiti priliku i započeti novi život

Julija je napustila svoj dom u Ukrajinikada je imala 20 godina.Za njenim odlaskom bili su porodični razlozi. Želja da se osamostali i da zaradi u inozemstvu.
Čitati dalje…

Vitalie iz Moldavije: Treba da pomognu svakome čoveku -svima

Gospodin Vitalie je otišao da radi u Slovačkoj iz jugoistočne Moldavije, koja pripada između industrijske najmanje razvijene i najsiromašnije zemlje u Evropi.
Čitati dalje…

Phuong iz Vijetnama: Svojim vlastitim minitraktorom već možemo, dokažemo sami obraditi polja

Gospođa Phuong je 2017. godine je napustila rodnu provinciju Ha Tinh, koja zbog teških prirodnih uslova je jedna od najsiromašnijih provincija u Vijetnamu.
Čitati dalje…

Ahmad iz Avganistana: U prodavnici obuće adio sam već u srednjoj školi

Gospodin Ahmad Abassi u vremenu mladosti, u adolescenciji pustio se u studij srednjoj školi.
Čitati dalje…

Emre iz Gruzije: Dobra ideja mi je dala posao, ne moram ga više tražiti u inostranstvu

Emre iz Gruzije osvojio je stipendiju u 2015 godine na univerzitetu u Bratislavi. Ni stipendija niti povremena brigada nisu mogli pokriti njegove životne ...
Čitati dalje…

Samer iz Iraka: IOM je odigrao veliku ulogu u mom životu

Samer Hasani se našao kod kuće u Iraku u teškoj, komplikovanoj ličnoj situaciji. Odlučio je da ode u Evropu, na ovoj put je dugo štedio novac.
Čitati dalje…

Ricki Lagarde iz Filipina: Nakon povratka IOM-a mogu da obezbedim svoju porodicu

Gospodin Lagard je putovao od Filipina do Slovačke da bi zaradio za život. Kroz više šest godina promenio je nekoliko radnih mesta
Čitati dalje…

Porodica beskućnika započinje novi život

Porodica sa troje male dece napustila je Kosovo, gde su izgubili kuću tokom rata, i zatražili azil u Slovačkoj.
Čitati dalje…