ISKUSTVO

pomoc migrantom po návrate domov Vietnam

Phuong iz Vijetnama: Svojim vlastitim minitraktorom već možemo, dokažemo sami obraditi polja

Gospođa Phuong je 2017. godine je napustila rodnu provinciju Ha Tinh, koja zbog teških prirodnih uslova je jedna od najsiromašnijih provincija u Vijetnamu. Neravan reljef ovog dijela zemlje povezan sa hladne zime i veoma vruća ljeta prisiljavaju mnoge, posebno mlađih stanovnika, tražiti izvore sredstava za život izvan granica zemlje.

Na putu za Nemačku, gđa Phuong u Slovačkoj, bila je zadržana i pritvorena. zajedno sa drugim građanima Vijetnama. Uzimajući u obzir nekoliko mogućnosti jedna od prvih u ovoj grupi je odlučila da se dobrovoljno vrati iz Slovačke za Vijetnam uz pomoć IOM-a.

Prje pružanja pomoći u povratku, IOM je pružila gospođi Phuong dalju, dodatnu podršku koju bi mogla koristiti za početak novog života nakon povratka u Vijetnam. Razmotreno je bilo nekoliko mogućnosti korišćenja pomoći, među njima i podrška obrazovanja, koja će njoj povećati šanse da zarađuje za izdržavanje i život. Po dogovoru sa njenim roditeljima, gospođa Phuong je konačno odlučila da kupi minitraktor koji joj porodici treba za obrad polja pirinča:

„Moj vlastiti minitraktor, štedi moju porodicu ne samo novac, koji bismo platili za zaradu i obradu u terenu drugim farmerima, ali mi takođe možemo da ponudimo usluge mašinske obrade, ili transport drugim farmerima bez svoje sopstvene opreme. „

Uprkos teškim životnim uslovima, gospođa Phuong i njena porodica mogu sa podržkom IOM -a dokažu pobrzo obrobiti svoja polja i koristeći sopstvenu tehniku uštediti i steknuti dalje više prihoda za svoje usluge za druge.

Više informacija o pomoći IOM-a migrantima u povratku i nakon povratka iz Slovačke kući : www.avr.iom.sk.

(Imena osoba bili su objavljena uz njihovu saglasnost. / Imena osoba bili su izmijenjena radi njihove zaštite.)

ISKUSTVO


My iz Vijetnama: Srećna sam što sam se mogla vratiti svojoj djeci

Gospođa My je napustila Vijetnam i otputovala u Rusiju da pomogne svojoj sestri. Živela je sa sinom neko vreme u Moskvi, gde je radila u fabrici tekstila.
Čitati dalje…

Xuan Quynh iz Vietnama: Otišao sam za poslom.

Gospodin Xuan Quynh proveo je više od četiri godine u Slovačkoj. Prvobitno je hteo da ide na posao uVeliku Britaniju, da zaradi novac za svoju porodicu.
Čitati dalje…

Minh iz Vietnama: Bez podrške IOM-a jа bih nije mogao vratiti se kući

Gospodin Minh je napustio je rodni Vijetnam 2008 godine, kada je legalno došao u Slovačku zbog posla i radio je u fabrici.
Čitati dalje…