Skúsenosti s návratom

pomoc migrantom po návrate domov Kosovo

Sheremet z Kosova: S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov

31-ročný Sheremet Beqiri býval v Kosove s celou rodinou u svojho bratanca. Nemohli však u neho ostať dlhodobo. Nevyriešená bytová otázka bola jedným z dôvodov, pre ktorý sa rozhodli odísť. Počas snahy dostať sa do západnej Európy bol pán Beqiri spolu s rodinou zadržaný na území Slovenska.

Začiatkom roka 2015 vypracovali reintegračný plán zameraný na stavbu vlastného príbytku, ktorý by pomohol štvorčlennej rodine zabezpečiť trvalé ubytovanie a zlepšiť ich životné podmienky. Po návrate do Kosova IOM poskytla klientovi podporu na nákup stavebného materiálu, zvyšné náklady na stavbu bývania hradil pán Beqiri, jeho otec poskytol stavebný pozemok.

„Som rád, že sme späť, pretože pre mňa samého i rodinu by to bolo v zahraničí trápenie. Som spokojný, že som sa vrátil a som vďačný za pomoc, ktorú sme dostali“ vyjadril sa pán Beqiri.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Viac o pomoci, ktorú poskytuje IOM migrantom po návrate domov, sa dočítate na webovej stránke programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií.

Skúsenosti s návratom


Rodina bez domova začína nový život

Rodina s tromi malými deťmi odišla z Kosova (UN SCR 1244 Kosovo), kde počas vojnového konfliktu prišli o dom, a požiadali o azyl na Slovensku.
čítaj ďalej…

Nikola z Kosova: Predaj čerstvého mlieka

Jedným z úspešných príkladov reintegračnej pomoci, ktorá pomohla klientovi IOM Bratislava postaviť sa opäť po návrate domov na vlastné nohy, je Nikola zo Srbska - Kosova.
čítaj ďalej…