Skúsenosti s návratom

pomoc IOM migrantom po návrate domov Kosovo nákup kravy

Nikola z Kosova: Predaj čerstvého mlieka

Jedným z úspešných príkladov reintegračnej pomoci, ktorá pomohla klientovi IOM Bratislava postaviť sa opäť po návrate domov na vlastné nohy, je Nikola z Kosova.

Nikola žil na Slovensku ilegálne a domov sa chcel vrátiť preto, aby pomohol svojmu chorému otcovi. Po dôkladnom zvážení všetkých možností sa rozhodol využiť reintegračný príspevok na kúpu kravy. Jeho cieľom bolo začať predávať vo svojej dedine čerstvé mlieko. V oblasti, z ktorej Nikola pochádza je viac ako 65 % nezamestnanosť, preto sa reintegračná pomoc zameraná na naštartovanie vlastného podnikania zdala najlepším riešením jeho životnej situácie. Nikolova rodina kedysi prevádzkovala farmu, takže on aj jeho príbuzní mali s chovom dobytka bohaté skúsenosti. V spolupráci s IOM Bratislava a za asistencie IOM Pristina mohol Nikola začať s rodinou odznova.

Domáca produkcia mlieka je v  Kosove minimálna, väčšina sa dováža z okolitých krajín, preto sa nápad produkovať a predávať mlieko ukázal v tomto prípade ako dobré rozhodnutie. V čase monitoringu sa Nikolovmu podnikaniu darilo veľmi dobre, bol jediný v dedine, kto predáva čerstvé domáce mlieko. V budúcnosti Nikola plánuje zisk z predaja investovať do nákupu ďalších kráv a postupne chce rozšíriť aktivity, ktoré mu  pomôžu zabezpečiť pre rodinu stabilný príjem.

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Skúsenosti s návratom


Rodina bez domova začína nový život

Rodina s tromi malými deťmi odišla z Kosova (UN SCR 1244 Kosovo), kde počas vojnového konfliktu prišli o dom, a požiadali o azyl na Slovensku.
čítaj ďalej…

Sheremet z Kosova: S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov

31-ročný Sheremet Beqiri býval v Kosove s celou rodinou u svojho bratanca. Nemohli však u neho ostať dlhodobo.
čítaj ďalej…