Skúsenosti s návratom

Rodina bez domova začína nový život

Rodina s tromi malými deťmi odišla z Kosova, kde počas vojnového konfliktu prišli o dom, a požiadali o azyl na Slovensku. V priebehu azylovej procedúry sa rozhodli pre návrat domov a zaregistrovali sa do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR).

Pracovníci IOM im pomohli pri návrate a poskytli im reintegračnú podporu, ktorá im pomohla čeliť problémom, ktoré ich čakali bezprostredne po návrate domov: uhradila im náklady na nájomné, prispela na nákup základných tovarov v domácnosti a na nákup stavebného materiálu.

V rámci prednávratového poradenstva pracovníci IOM poskytujú rodine všetky potrebné informácie, zabezpečia platné cestovné doklady, letenky a pripravia plán návratu.

Pracovník IOM sprevádza klientov na letisku až do nástupu do lietadla.

Pomoc IOM Bratislava pri reintegrácii navrátilcov zahŕňala aj nákup motorovej píly a koňa s povozom, s ktorými si rodina bude privyrábať zvážaním dreva a šrotového materiálu a zabezpečí si tak dlhodobý zdroj príjmov.

Viac o reintegračnej pomoci migrantom sa dočítate na webovej stránke programu AVRR.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Skúsenosti s návratom


Sheremet z Kosova: S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov

31-ročný Sheremet Beqiri býval v Kosove s celou rodinou u svojho bratanca. Nemohli však u neho ostať dlhodobo.
čítaj ďalej…

Nikola z Kosova: Predaj čerstvého mlieka

Jedným z úspešných príkladov reintegračnej pomoci, ktorá pomohla klientovi IOM Bratislava postaviť sa opäť po návrate domov na vlastné nohy, je Nikola zo Srbska - Kosova.
čítaj ďalej…