ISKUSTVO

pomoc migrantom po návrate domov Kosovo

Sheremet Beqiri iz Kosova: Uz pomoć IOM uspeli smo da stvorimo sopstveni dom

31 -godišnji Sheremet Beqiri, živeo je na Kosovu sa celom porodicom kod njegovog rođaka, bratučeda. Ali nisu mogli dugovremeno da ostanu sa njim. Nerešeno stambeno pitanje bio je jedan od razloga zašto su odlučili da odu. Dok su pokušavali da stignu u zapadnu Evropu, gospodin Beqiri i njegova porodica su bili zadžani na Slovačkoj teritoriji.
Početkom 2015 godine sastavili su plan za reintegraciju u cilju izgradnje vlastitog prebivališta, što
bi pomoglo četvoročlanoj porodici osigurati trajni smještaj i poboljšati njihove životne uslove.
Nakon povratka na Kosovo, IOM je pružio klijentu podršku za kupovinu građevinskog materijala, preostale troškove na izgradnju stanovanja snosio je gospodin Bećiri tako, da platio je za to, njegov otac mu je pružio, dao građevinsku parcelu.

„Drago mi je što smo se vratili, jer bi to u inostranstvu bila za mene i moju porodiciu samo muka.
Zadovoljan sam što sam se vratio i zahvalan sam za pomoć koju smo dobili, ” rekao je gospodin Beqiri.

(Imena osoba bili su objavljena uz njihovu saglasnost. / Imena osoba bili su izmijenjena radi njihove zaštite.)

Više o pomoći, koju pruži IOM migrantima nakon povratka kući, ćete čitati na vebu, na veb stranici programu pomoći asistiranih dobrovoljnih povratka i reintegraciji.

ISKUSTVO


Porodica beskućnika započinje novi život

Porodica sa troje male dece napustila je Kosovo, gde su izgubili kuću tokom rata, i zatražili azil u Slovačkoj.
Čitati dalje…