Skúsenosti s návratom

pomoc IOM migrantom po návrate domov Vietnam vstup do partnerstva s prepravnou firmou

Doan Xuan z Vietnamu: Vstup do partnerstva s prepravnou firmou

Pán Doan Xuan Truong patrí k skupine vietnamských robotníkov, ktorí v čase hospodárskeho rozmachu prišli za prácou na Slovensko.

Po nástupe svetovej hospodárskej krízy však stratil prácu a s ňou aj povolenie na pobyt a zo Slovenska musel odísť. Pri svojom návrate vypracoval reintegračnú schému založenú na vstupe do partnerstva s  firmou jeho spoločníka. Táto forma reintegračnej pomoci je pre navrátilcov výhodnejšia – vstup do zabehnutej firmy je menej náročný ako naštartovanie vlastného podnikania. IOM prispela v rámci realizácie jeho reintegračného plánu na nákup nákladného vozidla na prepravu tovaru. Monitorovacia návšteva u pána Truonga preukázala, že príjmy z obchodného partnerstva umožňujú migrantovi pokryť náklady na výživu jedného z troch detí. Napriek tomu, že príjmy z partnerstva nie sú schopné pokryť všetky náklady na živobytie jeho rodiny, pomoc pri realizácii reintegračného plánu umožnila pánovi Truongovi získať zamestnanie a stály zdroj príjmov.

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Skúsenosti s návratom


Minh z Vietnamu: Bez podpory IOM by som sa nemohol vrátiť domov

Pán Minh opustil rodný Vietnam v roku 2008, kedy prišiel na Slovensko legálne za prácou a zamestnal sa vo fabrike. Za sprostredkovanie práce sa zadlžil.
čítaj ďalej…

My z Vietnamu: Som šťastná, že som sa mohla vrátiť k svojim deťom

Pani My opustila Vietnam a vycestovala do Ruska pomôcť svojej sestre. So synom žila nejaký čas v Moskve, kde pracovala vo fabrike na textil.
čítaj ďalej…

Xuan Quynh z Vietnamu: Išiel som za prácou, aby som pomohol rodine

Pán Xuan Quynh strávil na Slovensku viac ako štyri roky. Pôvodne chcel ísť za prácou do Veľkej Británie, aby zarobil peniaze pre svoju rodinu.
čítaj ďalej…