Na stiahnutie

Brožúry, zákony, štatistiky a ďalšie súbory o programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií.

Predregistračný formulár

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Slovenská verzia

(214,79 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Anglická verzia

(215,18 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Ruská verzia

(22,50 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Srbská verzia

(31,54 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Ukrajinská verzia

(31,52 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Arabská verzia

(27,55 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Francúzska verzia

(235,68 KB)

Predregistračný formulár (Špeciálny COVID-19 formulár)

Španielska verzia

(217,41 KB)

Brožúry

Brožúra návrat

Brožúra programu Asistovaných dobrovoľných návratov v slovenskom, anglickom, srbskom, ukrajinskom, ruskom, vietnamskom, čínskom  a arabskom jazyku. Verzia z roku 2021.

(1,01 MB)

Brožúra reintegrácie

Brožúra programu Asistovaných dobrovoľných návratov v slovenskom, anglickom, srbskom, ukrajinskom, ruskom, vietnamskom, čínskom  a arabskom jazyku. Verzia z roku 2021.

(684,68 KB)

Štatistiky

Štatistický prehľad

Štatistický prehľad asistovaných dobrovoľných návratov zo Slovenska do krajiny pôvodu. Obdobie 2004 – 2022.

(191,92 KB)

Zákony

Zákon o pobyte cudzincov 404/2011 Z.z.

(392,25 KB)

Zákon o azyle 480/2002 Z.z.

(140,88 KB)

O programe

O programe AVRR

Základné informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Legislatíva

Zákony, ktoré upravujú realizáciu programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Štatistiky

Štatistické informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…