Štatistiky

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v číslach

Návraty vo svete

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR) sa poskytujú na celom svete štyri desiatky rokov. Od roku 1979 tento program pomohol vyše 1,7 milióna migrantom, ktorí využili humánny, dôstojný a bezpečný spôsob návratu a zabezpečil ich návrat do viac než 170 krajín sveta. Viac informácií.

Slovensko

Pomoc v rámci programu AVRR poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu.

Od roku 2004 do 31. decembra 2020 IOM asistovala pri návrate 1 685 cudzincom, ktorí sa vrátili do 66 krajín na celom svete. Prostredníctvom humanitárneho návratového programu sa tak mohlo vrátiť zo Slovenska domov ročne v priemere viac ako 99 migrantov.

Najviac z nich v tomto období smerovalo do Moldavska (14,54 %), Číny (10,92%), Vietnamu (10,39 %), na Ukrajinu (8,61 %) a do Iraku (8,43 %).

Štatistiky_AVRR_od_2004_do_2020.pdf

Návraty podľa veku

Počet navrátilcov za obdobie od roku 2004 do konca roku 2020 vo vekovej skupine 0 – 17 rokov tvorilo 7,54 % z celkového počtu návratov, podiel vekovej kategórie 18 – 30 rokov tvorilo 47,54 %, vo veku od 31 – 50 rokov sa v rámci programu AVRR vrátilo 39,17 % ľudí a 5,75 % tvorili migranti starší ako 51 rokov.

Štatistika návratov podľa pohlavia

V sledovanom období od roku 2004 do konca decembra 2020 bol medzi cudzincami, ktorí sa vrátili v programe AVRR, podiel mužskej populácie 72,46 % a ženskej populácie 27,54 %.

Reintegračná pomoc migrantom po návrate domov

Od roku 2004 do 31. decembra 2020 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 326 jednotlivcom alebo rodinám v 37 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote 481 838,29 eur.

V roku 2020 IOM poskytla reintegračnú pomoc 25 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Gruzínska, Iránu, Macedónska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a prvý krát aj do Maroka. Reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 34 864, 49 eur využili najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu príbytkov, založenie malých podnikateľských aktivít a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2019 pomohla IOM 41 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Arménska, na Filipíny, do Gruzínska, Iránu, Iraku, Macedónska, Moldavska, Mongolska, Pakistanu, Ruska, Srbska, Thajska, na Ukrajinu a do Vietnamu. Túto reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 59 457,05 eur využili najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu príbytkov, založenie malých podnikateľských aktivít a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2018 IOM pomohla celkovo 34 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili do Azerbajdžanu, Číny, Gruzínska, Iraku, Macedónska, Moldavska, Pakistanu, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Vietnamu. Prvýkrát IOM podporila taktiež reintegráciu cudzincov po návrate do Bosny a Hercegoviny, Etiópie, Gambie a Tuniska. IOM v roku 2018 poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc v hodnote 47 967,45 eur, ktorú využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na rekonštrukciu príbytkov, na zabezpečenie dočasného ubytovania, na vzdelanie alebo na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2017 IOM poskytla reintegračnú pomoc  v hodnote 27 842,25 eur 22 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Gruzínska, Indie, Iraku, Moldavska, Pakistanu, Srbska (vrátane Kosova), na Ukrajinu a do Vietnamu. Prvýkrát IOM podporila tiež reintegráciu cudzincov po návrate do Ghany a USA. Navrátilci využili reintegračnú pomoc najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na rekonštrukciu príbytkov alebo na zabezpečenie dočasného ubytovania.

V roku 2016 pomohla IOM 20 cudzincom po ich návrate do Afganistanu, Bieloruska, Brazílie, na Filipíny, do Indie, Iraku, Iránu, na Kubu, do Peru, Ruska, Thajska, na Ukrajinu a do Vietnamu. Túto reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 31 483,26 eur využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na zabezpečenie základných životných potrieb alebo na vzdelanie.

V roku 2015 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 31 275,53 eur celkovo 17 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Gruzínska, Indie, Iraku, Kene, Mexika, Moldavska, Srbska – Kosova a do Vietnamu. Reintegračnú pomoc využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít a zabezpečenie základných životných potrieb – materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

V roku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 229,98 eur celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu. Z rôznych typov ponúkanej pomoci mali migranti najväčší záujem o naštartovanie podnikania, materiálnu pomoc a o pomoc s dočasným ubytovaním.

V roku 2013 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 44 737,79 eur celkovo 31 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR a ktorí požiadali o reintegračný príspevok. Reintegračná pomoc bola poskytnutá v Afganistane, Arménsku, Číne, Indii, Iraku, Srbsku – Kosove, Moldavsku, Rusku a Vietname a zahŕňala podporu vzdelávania, podnikania, materiálnej pomoci, zabezpečenia dočasného ubytovania a zdravotnej starostlivosti navrátilcov.

V roku 2012 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 42 122,28 eur celkovo 27 jednotlivcom alebo celým rodinám z Vietnamu, Moldavska, Arménska, Číny, Iránu, Macedónska, Nepálu, Ruska, Srbska – Kosova, Thajska, Turecka a Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok.

V roku 2011 pomohla IOM Bratislava v 26 prípadoch – jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vracali do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Vietnamu, Moldavska, Azerbajdžanu, Arménska, Iraku a na Ukrajinu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 35 783,79 eur.

V roku 2010 pomohla IOM Bratislava pri reintegrácii 33 jednotlivcom alebo rodinám po ich návrate do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Moldavska, Ruska a Vietnamu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 45 060,90 eur.

O programe

Dôležité upozornenie – COVID-19

V rámci opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 IOM upravuje realizáciu asistovaných dobrovoľných návratov.
čítaj ďalej…

O programe AVRR

Základné informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Legislatíva

Zákony, ktoré upravujú realizáciu programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…