Legislatíva

Asistované dobrovoľné návraty zo Slovenskej republiky upravuje Zákon o pobyte cudzincov 404/2011 Z.z a Zákon o azyle 480/2002 Z.z.

Prehľad ustanovení o asistovaných dobrovoľných návratoch v Zákone o pobyte cudzincov 404/2011 Z.z.

 • Definícia asistovaného dobrovoľného návratu – § 2, odstavec 1 (a)
 • Definícia platného cestovného dokladu – § 2, odstavec 1 (n)
 • Definícia administratívneho vyhostenia a povinností s ním spojených – § 77, odstavec 1
 • Administratívne vyhostenie bez zákazu vstupu v kontexte asistovaného dobrovoľného návratu- § 77, odstavec 8
 • Lehota na vycestovanie v rámci asistovaného dobrovoľného návratu – § 83, odstavec 1
 • Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení v kontexte asistovaného dobrovoľného návratu – § 84, odstavec 4 písmeno b
 • Zaistenie a prepustenie zo zaistenia v kontexte asistovaného dobrovoľného návratu – § 88, odstavec 3
 • Vrátenie peňažnej záruky v prípade asistovaného dobrovoľného návratu – § 89, písmeno b, odstavec 7
 • Poučenie štátneho príslušníka tretej krajiny o možnosti požiadať o asistovaný dobrovoľný návrat – § 90, odstavec 1, písmeno e
 • Priestupky cudzincov súvisiace s pobytom v kontexte asistovaného dobrovoľného návratu – §118, odstavec 5

Pozrite si Zákon o pobyte cudzincov 404/2011 Z.z

Prehľad ustanovení o asistovaných dobrovoľných návratoch v Zákone o azyle 480/2002 Z.z.

 • Ubytovanie cudzinca, ktorý vzal svoju žiadosť o azyl späť a rozhodol sa vrátiť do krajiny pôvodu – § 47a

Pozrite si Zákon o azyle 480/2002 Z.z. 

O programe

O programe AVRR

Základné informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Na stiahnutie

Stiahnite si brožúry, zákony, štatistiky o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Štatistiky

Štatistické informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…