Ricki Lagarde iz Filipina: Nakon povratka IOM-a mogu da obezbedim svoju porodicu

Gospodin Lagard je putovao od Filipina do Slovačke da bi zaradio za život. Kroz više šest godina promenio je nekoliko radnih mesta
Čitati dalje…