ISKUSTVO

Porodica beskućnika započinje novi život

Porodica sa troje male dece napustila je Kosovo, gde su izgubili kuću tokom rata, i zatražili azil u Slovačkoj. Tokom postupka, procedure azila odlučili su, da se vrate kući i uključili, registrovali su se u Program pomoć asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije IOM-a (AVRR).

Radnici, osoblje IOM-a im je pomogla u povratku za da se vrate pružiti im podršku za reintegraciju, koja njim je pomogla savladati probleme koji su ih čekali odmah nakon povratka kući: doprinosili su kupovini osnovnih kućnih potrepština za domaćinstvo i kupovini građevinskog materijala.

U okviru savjetovanja prije povratka, radnici, osoblje IOM-a osigurava i pruže porodici sve što im je potrebno: informacije, obezbede i dostave valjane – važeće putne isprave -dokumenti, avionske karte i pripremaju plan povratka.
Radnik IOM-a prati klijente na aerodrom do ulaska i ukrcavanja u avion.
Pomoć IOM -a Bratislava u reintegraciji povratnika uključuje i kupovinu motorne pile i konja sa konskim povozom sa kojim porodica će raditi i zaradivati novac noseći drvo, vaganjem drva, ostataka, otpadnog materijala i obezbeđi si tako dugogošni izvor prihoda.

Više o pomoći za reintegraciju migranata možete pročitati na vebu, veb stranici programa AVRR .

(Imena osoba bili su objavljena uz njihovu saglasnost. / Imena osoba bili su izmijenjena radi njihove zaštite.)

ISKUSTVO


Sheremet Beqiri iz Kosova: Uz pomoć IOM uspeli smo da stvorimo sopstveni dom

31 -godišnji Sheremet Beqiri, živeo je na Kosovu sa celom porodicom kod njegovog rođaka, bratučeda. Ali nisu mogli dugovremeno da ostanu sa njim.
Čitati dalje…