ISKUSTVO

pomoc IOM migrantom po návrate domov Vietnam chov ošípaných

Podrška novog početka, start u Vijetnamu

Gospođa Le Thi Binh iz Vijetnama je legalno došla u Slovačku da poseti svog sina. Kada je njena viza istekla, završila je validnost viza, živela je ovde još četiri godine ilegalno. Za vraćanje kući nije bilo važećih, valjanih dokumenta niti novaca. Zbogtoga je zatražila pomoć od IOM-a
Bratislava, koja nju je registrirala u programu pomoći asistiranih dobrovoljnih povratka i reintegracija (AVRR) i pomogla je u povratku nazad u Vijetnam.

Ubrzo nakon povratka, gospođa Binh je odlučila da iskoristi i ponudenu pomoć za reintegraciju , zahvaljujući čemu proširila je porodičnu farmu za uzgoj svinja i riba. IOM Bratislava u saradnji sa IOM Hanoi kupila je životinje i materijal potreban za izgradnju skloništa za svinje od kojeg se štite od nepovoljnih vremenskih uslova i smanjuje se tako rizik od zaraze, infekcije i raznim bolestima.
U budućnosti gospođa Binh planira i nastavlja da dalje proširava farmu kako bi obezbedila dugoročan izvor prihoda za celu porodicu.

Više o reintegračne pomoći migrantima, koji se vraćaju kući uz pomoć IOM-a u okviru programa AVRR, možete pročitati na vebu, na veb stranici www.avr.iom.sk.

(Imena osoba bili su objavljena uz njihovu saglasnost. / Imena osoba bili su izmijenjena radi njihove zaštite.)

ISKUSTVO


Phuong iz Vijetnama: Svojim vlastitim minitraktorom već možemo, dokažemo sami obraditi polja

Gospođa Phuong je 2017. godine je napustila rodnu provinciju Ha Tinh, koja zbog teških prirodnih uslova je jedna od najsiromašnijih provincija u Vijetnamu.
Čitati dalje…

My iz Vijetnama: Srećna sam što sam se mogla vratiti svojoj djeci

Gospođa My je napustila Vijetnam i otputovala u Rusiju da pomogne svojoj sestri. Živela je sa sinom neko vreme u Moskvi, gde je radila u fabrici tekstila.
Čitati dalje…

Xuan Quynh iz Vietnama: Otišao sam za poslom.

Gospodin Xuan Quynh proveo je više od četiri godine u Slovačkoj. Prvobitno je hteo da ide na posao uVeliku Britaniju, da zaradi novac za svoju porodicu.
Čitati dalje…