Skúsenosti s návratom

Sofia Inna z Ukrajiny: Chcem využiť šancu a začať nový život

Predstavujeme Vám krátke príbehy migrantov, ktorí sa s pomocou IOM vrátili zo Slovenska domov a využili pomoc aj po návrate.

Sofia opustila svoj domov na Ukrajine, keď mala 20 rokov. Za jej odchodom boli rodinné dôvody, túžba osamostatniť sa a aj si zarobiť v zahraničí. Mimo domova strávila 10 rokov v rôznych krajinách. Z toho väčšinu času prežila práve na Slovensku, kde sa jej príležitostne podarilo pracovať ako pomocná sila.

Kvôli obavám o svoju bezpečnosť sa Sofia rozhodla vrátiť sa na Ukrajinu a začať svoj život od znova v Kyjeve. Sofia kontaktovala IOM na Slovensku, ktorá jej okamžite pomohla. Do odchodu zo Slovenska jej zabezpečila chránené ubytovanie, jedlo a pomohla vrátiť sa na Ukrajinu. Ešte pred odchodom Sofia spolu s IOM vypracovala plán pomoci, ktorú mohla využiť po návrate domov.

Ihneď po návrate na Ukrajinu Sofia vyhľadala IOM v Kyjeve. V spolupráci s jej pracovníkmi začala aktívne riešiť ubytovanie, prácu a nové doklady totožnosti. IOM jej v rámci naplánovanej reintegračnej pomoci zaplatila kadernícky kurz, ktorý začala navštevovať už mesiac po návrate. IOM jej tiež zabezpečila dočasné ubytovanie, pomohla s vybavením nových dokladov totožnosti, zakúpila študijné materiály a preplatila dopravu na miesto kurzu. Takto sa mohla plne sústrediť na hľadanie si zamestnania.

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Skúsenosti s návratom


Reintegračná pomoc rodine migrantov z Ukrajiny

Pomoc IOM prispela k zlepšeniu životných podmienok ukrajinskej rodiny 50-ročného klienta, ktorý sa rozhodol vrátiť sa s manželkou do domovskej obce.
čítaj ďalej…