Skúsenosti s návratom

Alexander z Moldavska: Pomoc s obnovením zváračskej dielne

Alexander žil v Moldavsku – v regióne Podnestersko. Odišiel do zahraničia a tri roky pracoval v rôznych krajinách Európy ako zvárač, mechanik a stavbár. Na Slovensko prišiel za prácou vo februári. Bez povolenia na pobyt ho zaistila cudzinecká polícia a skončil v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, kde čakal na vyhostenie z krajiny.
IOM zabezpečila Alexandrovi letenky a naplánovala jeho návrat. Pred odletom ešte s pracovníkom IOM vypracovali plán pomoci, ktorú mu IOM poskytla po návrate do Moldavska. Pomoc bola určená na obnovenie zváračskej dielne. IOM v Kišiňove mu podľa plánu zakúpila materiál, náradie na zváranie dverí a okien a ďalšie vybavenie zváračskej dielne, ktorú si otvoril v rodičovskom dome.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

Skúsenosti s návratom


Vitalie z Moldavska: Každému by mali pomôcť

Pán Vitalie odišiel za prácou na Slovensko z juhovýchodu Moldavska, ktoré patrí medzi priemyselne najmenej rozvinuté a najchudobnejšie krajiny Európy.
čítaj ďalej…

Alexandra z Moldavska: Vďaka IOM mám kde žiť

Pani Alexandra pochádza z Moldavska, ktoré patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy. Prišla na Slovensko, aby zarobila peniaze a splatila dlhy.
čítaj ďalej…

George z Moldavska: Predaj a preprava ovocia a zeleniny

George Racila pochádza z Moldavska, ktoré patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy. Pre zlú ekonomickú situáciu sa rozhodol opustiť Moldavsko a hľadať si prácu v Európe.
čítaj ďalej…