Skúsenosti s návratom

pomoc IOM migrantom po návrate domov Ukrajina rekonštrukcia domu

Reintegračná pomoc rodine migrantov z Ukrajiny

V roku 2011 IOM Bratislava v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 35 783,79 eur celkovo 26 jednotlivcom alebo celým rodinám z Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Iraku, Moldavska, Srbska (Kosova), Ukrajiny a Vietnamu, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok. Adresná a presne cielená pomoc IOM prispela napríklad k celkovému zlepšeniu životných podmienok ukrajinskej rodiny 50-ročného klienta, ktorý sa rozhodol vrátiť sa s manželkou zo Slovenska do domovskej obce Velesniv na Ukrajine.

Tento manželský pár s dvomi dcérami vlastnil starší rodinný domček, vysoké náklady na energie a jeho údržbu však značne komplikovali životnú situáciu rodiny. IOM Bratislava im poskytla materiálnu podporu – preplatila nákup potrebného stavebného materiálu a nových okien na nevyhnutné opravy domu. Klient svojpomocne vykonal všetky rekonštrukčné a izolačné práce. Opravy výrazne znížili energetickú náročnosť domu a náklady na vykurovanie. Úspešná reintegračná pomoc sa stala pozitívnym príkladom aj pre ostatných migrantov vracajúcich sa zo Slovenska na Ukrajinu. Výsledok sa prejavil vo zvýšenom záujme navrátilcov o podporu a počte úspešných implementácií reintegračnej pomoci v tejto oblasti.

Dom ukrajinskej rodiny v obci Velesniv pred rekonštrukciou a po zateplení a výmene okien.

Podrobnejšie informácie o programe AVRR a ďalšie príklady reintegrácie nájdete na webovej stránke www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Skúsenosti s návratom


Lavra z Ukrajiny: Všetko som podriadila tomu, aby som podporila svoju dcéru

Pani Lavra odišla z Ukrajiny do zahraničia za prácou v minulosti už niekoľkokrát. V roku 2020 pre tento krok rozhodla opäť, aby zarobila na svoje živobytie a na štúdium svojej dcéry.
čítaj ďalej…

Ivan z Ukrajiny: Po návrate domov som najviac potreboval ubytovanie a prácu. S pomocou IOM som získal oboje

Ivan prišiel o povolenie na pobyt na Slovensku. Spolu s tým mu bol udelený aj zákaz vstupu do Európskej únie.
čítaj ďalej…

Anna a Fedir z Ukrajiny: Vydýchli sme si, konečne nás už nebude trápiť zatekajúca strecha

Manželia z Ukrajiny žijú v staršom rodinnom dome v hornatej Ivano-frankivskej oblasti. Kvôli svojej polohe je dom často ťažko skúšaný množstvom dažďa a snehu. Rodinu dlhodobo trápila zatekajúca strecha, cez ktorú im voda ničila steny a strop.
čítaj ďalej…