Skúsenosti s návratom

pomoc IOM migrantom po návrate domov Vietnam chov ošípaných

Podpora nového začiatku vo Vietname

Pani Le Thi Binh z Vietnamu prišla na Slovensko legálne, aby navštívila svojho syna. Keď jej skončila platnosť víz, žila tu ešte štyri roky nelegálne. Na návrat domov jej chýbali platné doklady a peniaze. Požiadala preto o pomoc IOM Bratislava, ktorá ju zaregistrovala do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) a pomohla pri návrate späť do Vietnamu.

Krátko po návrate sa pani Binh rozhodla využiť aj ponúknutú reintegračnú pomoc, vďaka ktorej rozšírila rodinnú farmu na chov ošípaných a rýb. IOM Bratislava v spolupráci s IOM Hanoj zakúpila zvieratá a materiál potrebný na stavbu prístrešku pre ošípané, ktorý chráni zvieratá pred nepriaznivým počasím a znižuje riziko ich nákazy rôznymi chorobami. V budúcnosti plánuje pani Binh farmu ďalej rozširovať, aby zabezpečila dlhodobý zdroj príjmov pre celú rodinu.

Viac o reintegračnej pomoci migrantom, ktorí sa vracajú domov s pomocou IOM v rámci programu AVRR, sa dočítate na webovej stránke www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Skúsenosti s návratom


Minh z Vietnamu: Bez podpory IOM by som sa nemohol vrátiť domov

Pán Minh opustil rodný Vietnam v roku 2008, kedy prišiel na Slovensko legálne za prácou a zamestnal sa vo fabrike. Za sprostredkovanie práce sa zadlžil.
čítaj ďalej…

My z Vietnamu: Som šťastná, že som sa mohla vrátiť k svojim deťom

Pani My opustila Vietnam a vycestovala do Ruska pomôcť svojej sestre. So synom žila nejaký čas v Moskve, kde pracovala vo fabrike na textil.
čítaj ďalej…

Xuan Quynh z Vietnamu: Išiel som za prácou, aby som pomohol rodine

Pán Xuan Quynh strávil na Slovensku viac ako štyri roky. Pôvodne chcel ísť za prácou do Veľkej Británie, aby zarobil peniaze pre svoju rodinu.
čítaj ďalej…