Skúsenosti s návratom

pomoc IOM migrantom po návrate domov Moldavsko podnikanie s predajom ovocia

George z Moldavska: Predaj a preprava ovocia a zeleniny

George Racila pochádza z Moldavska, ktoré patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy.

Pre zlú ekonomickú situáciu sa rozhodol opustiť Moldavsko a hľadať si prácu v Európe. V máji 2009 prišiel na Slovensko, kde ho z dôvodu chýbajúceho povolenia na pobyt zadržala cudzinecká polícia. 19-ročný George sa rozhodol využiť pomoc IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu a vrátiť sa domov v rámci programu AVRR . IOM mu ponúkla reintegračnú pomoc po návrate domov. Túto ponuku prijal a s pracovníkmi organizácie vypracoval reintegračnú schému – plán na podnikanie s dovozom a predajom ovocia na trhovisku v Kišineve. IOM mu v rámci implementácie jeho reintegračnej schémy zakúpila jazdené vozidlo Volkswagen Caddy a ovocie a zeleninu potrebné na predaj. Pri predaji na trhovisku pomáha Georgemu aj jeho brat. Vďaka reintegračnej pomoci tak dokáže uživiť nielen seba, ale aj svojich súrodencov a rodičov.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Viac o pomoci, ktorú poskytuje IOM migrantom po návrate domov, sa dočítate na webovej stránke programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií.

Skúsenosti s návratom


Vitalie z Moldavska: Každému by mali pomôcť

Pán Vitalie odišiel za prácou na Slovensko z juhovýchodu Moldavska, ktoré patrí medzi priemyselne najmenej rozvinuté a najchudobnejšie krajiny Európy.
čítaj ďalej…

Alexander z Moldavska: Pomoc s obnovením zváračskej dielne

Alexander žil v Moldavsku – v regióne Podnestersko. Odišiel do zahraničia a tri roky pracoval v rôznych krajinách Európy ako zvárač, mechanik a stavbár.
čítaj ďalej…

Alexandra z Moldavska: Vďaka IOM mám kde žiť

Pani Alexandra pochádza z Moldavska, ktoré patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy. Prišla na Slovensko, aby zarobila peniaze a splatila dlhy.
čítaj ďalej…