Dôležité upozornenie – COVID-19

V rámci opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 IOM upravuje realizáciu asistovaných dobrovoľných návratov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

IOM poskytuje osobné konzultácie len v obmedzenej miere a po dohode. Kontaktujte nás prosím prostredníctvom telefonických liniek, emailu, alebo sociálnych sietí v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.

E-mail: returnhome@iom.int
Info linka: 0850 211 262
Telegram a Viber: +421 905 329 228 / +421 918 627 566

PREDREGISTRÁCIA

V dôsledku pandémie spôsobenej COVID-19 a súvisiacich cestovných obmedzení IOM dočasne poskytuje služby programu AVRR v upravenom rozsahu.

Podaním predregistračného formulára môžete vyjadriť svoj záujem o účasť v programe AVRR, keď cestovné a ďalšie obmedzenia pre COVID-19 budú zrušené a umožnia služby AVRR v plnom rozsahu.

Po týchto zmenách budeme záujemcov o predregistráciu do programu AVRR ihneď kontaktovať.

Stiahnite si prosím formulár z vyššie uvedeného linku. Vyplnený a podpísaný formulár nám prosím zašlite poštou na adresu: Grösslingová  35, 811 06 Bratislava / Poštová 1, 040 01 Košice, alebo mailom na adresu: returnhome@iom.int.

INFORMAČNÉ LETÁKY

Prečítajte si informačný leták o COVID-19 vo vašom jazyku:

Slovak.pdf

English.pdf

Russian.pdf

Spanish.pdf

French.pdf

Chinese.pdf

Kurdish_Sorani.pdf

Urdu.pdf

O programe

O programe AVRR

Základné informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Legislatíva

Zákony, ktoré upravujú realizáciu programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Na stiahnutie

Stiahnite si brožúry, zákony, štatistiky o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…