MAPA NÁVRATOV A REINTEGRÁCIÍ

Interaktívna mapa programu AVRR poskytuje prehľad návratovej a reintegračnej pomoci, ktorú klienti programu AVRR dostali v jednotlivých krajinách sveta.

POZRITE SI KRAJINY KDE IOM SLOVENSKO POMOHLA SVOJIM KLIENTOM
Pomoc po návrate domov je určená pre navrátilcov, ktorí potrebujú stabilizovať svoju situáciu, zabezpečiť si základné životné potreby a začať aktivity, ktorými zaistia živobytie pre seba a svoje rodiny.

Táto mapa slúži len na ilustračné účely. Zobrazené hranice a názvy a označenia krajín použité na tejto mape nemusia zodpovedať oficiálne schválenému názvu alebo názvu prijatého Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.