O programe

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) je jeden z mnohých nástrojov manažmentu migrácie, ktorý IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka migrantom a vládam. Zameriava sa na koordinované, humánne a nákladovo efektívne návraty a reintegráciu migrantov, ktorí nemôžu alebo nechcú zostať v hostiteľských krajinách a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu.

Programy AVRR predstavujú vo svete jeden z nástrojov  manažmentu migrácie. AVRR spolu s humanitárnou pomocou je kľúčovým elementom pri riešení nelegálnej migrácie v tranzitných a hostiteľských krajinách. IOM zároveň poskytuje technickú podporu vládam pri manažmente návratov a uľahčení migračného dialógu medzi krajinami pôvodu, tranzitu a hostiteľskými krajinami.

Mnohé z  AVRR programov, ktoré IOM vo svete realizuje, boli spustené pred 30 rokmi a ponúkali migrantom základnú podporu pri príprave a realizácii návratu. Program AVRR začal na Slovensku v roku 1998 na základe dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra SR o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu. Postupne sa rozvinul na komplexný program poskytujúci široké spektrum služieb, ktorých integrálnou súčasťou sa v roku 2008 stala aj reintegračná pomoc v krajine návratu:

  • poskytovanie informácií a poradenstvo potenciálnym navrátilcom,
  • pomoc pri zdravotných problémoch,
  • ponávratová pomoc v krajine pôvodu  
  • služby, ktoré sú zamerané na reintegračnú pomoc migrantom po návrate do krajiny pôvodu.

IOM na Slovensku v rámci programu AVRR poskytuje pomoc žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom pred návratom, počas návratu a po návrate do krajiny pôvodu.

Viac informácií o asistovaných dobrovoľných návratoch.
Viac informácií o reintegráciách v krajine pôvodu.

Success stories

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

This project is co-funded by the European Union from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Internal Security Fund.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia