Čo je program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií?

Cieľom programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (ďalej len AVRR) je pomáhať pri návrate a reintegrácii migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa do krajiny pôvodu. Program poskytuje možnosť návratu, ktorý je bezpečný, humánny a dôstojný.

POMOC V RÁMCI programu zahŕňa:

  • poskytovanie informácií a poradenstva žiadateľom o dobrovoľný návrat,
  • prípravu cestovného plánu a zabezpečenie realizácie návratu,
  • pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokumentov,
  • asistenciu na letisku pri odlete zo Slovenskej republiky, asistenciu v tranzitných krajinách,
  • pomoc pri reintegrácii v krajine pôvodu.

Služby programu sú určené žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom, ktorí zvažujú návrat do krajiny pôvodu.

Program AVRR je založený na princípe dobrovoľnosti a vychádza zo slobodného rozhodnutia jednotlivca. Migrant sa môže v ktorejkoľvek fáze návratu rozhodnúť, že z programu vystúpi a neodcestuje.

Asistovaný dobrovoľný návrat je humánny spôsob návratu do krajiny pôvodu. Umožňuje migrantovi vopred sa na návrat pripraviť, minimalizuje stresové situácie a predchádza stigme policajnej deportácie.

Success stories

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

This project is co-funded by the European Union from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Internal Security Fund.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia