Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Bratislava
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5263 1598
Fax: +421 2 5263 0093
E-mail: bratislavainfo@iom.int
Internet: www.iom.sk

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie:
Zvýhodnená linka: 0850 211 262
E-mail: returnhome@iom.int
Internet: www.avr.iom.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Košice
Poštová 1
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 625 8662
Fax: +421 55 699 8499
E-mail: iomkosice@iom.int
Internet: www.iom.sk

International Organization for Migration (IOM) – Brusel

Adresa:
40, Rue Montoyer
Brusel
1000
Belgicko

E-mail: robrussels@iom.int
Telefón: +32 2 287 70 00
Fax: +32 2 287 70 06
http://www.belgium.iom.int

International Organization for Migration (IOM) – Ženeva

Adresa:
17, Route des Morillons
Grand-Saconnex
Ženeva
1211
Švajčiarsko

E-mail: hq@iom.int
Telefón: +41 22 717 9111
Fax: +41 22 798 6150
http://www.iom.int

end

Success stories

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

This project is co-funded by the European Union from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Internal Security Fund.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia