formigrants

Bezpečný a legálny návrat domov s pomocou IOM

Safe and legal return home with IOM assistance

Trở về quê hương an toàn và hợp pháp với sự giúp đỡ của IOM

在国际移民组织的帮助下平安、合法地返回故乡

Безопасное и законное возвращение домой за помощи IOM
بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة عودتكم تتم بامان و شرعية

forpartners

Informácie pre organizácie, inštitúcie, zamestnávateľov a jednotlivcov, ktorí pracujú alebo prichádzajú do styku so žiadateľmi o azyl, neúspešnými žiadateľmi o azyl a ilegálnymi migrantmi.

Táto sekcia predstavuje možnosti pomoci cudzincom, program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, registráciu do programu, formuláre, priebeh návratu a potrebné kontakty.

avrprogram

Informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií a službách poskytovaných žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a ilegálnym migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu.

Sekcia zároveň obsahuje súvisiacu legislatívu, štatistiky programu, odpovede na časté otázky, aktuality, príbehy a fotografie z úspešných reintegrácií.

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

This project is co-funded by the European Union from the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Internal Security Fund.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia