Ako sa môžete zapojiť

Máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa dobrovoľného návratu alebo reintegrácie? Chcete pomôcť cudzincovi získať informácie o možnostiach dobrovoľného návratu a reintegrácie?

Kontaktujte IOM

Zavolajte nám na anonymnú zvýhodnenú infolinku 0850 211 262. Poskytneme vám informácie o asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegráciách a s tým súvisiacimi procedúrami.

Chcete pomôcť migrantovi pri jeho návrate a reintegrácii v domovskej krajine?

Zaregistrujte žiadateľa o dobrovoľný návrat
 
Vyplňte so žiadateľom registračný formulár IOM, ktorý získate na webovej stránke www.avr.iom.sk (formuláre v rôznych jazykových verziách). Pri vypĺňaní vám pomôže vzorovo vypísaná žiadosť. Originál formuláru doručte osobne alebo ho zašlite poštou na adresu:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Formulár môžete zaslať do IOM aj e-mailom, resp. faxom:

E-mail: returnhome@iom.int
Fax: 02 52630093

IOM prihlášku zaregistruje, telefonicky sa skontaktuje so žiadateľom a dohodne si s ním osobné stretnutie v kancelárii IOM v Bratislave alebo v Košiciach. IOM spracuje nevyhnutnú administratívu a ak žiadateľ disponuje platným cestovným dokladom, IOM začne pripravovať jeho návrat domov.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku