Ako prebieha návrat

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)ponúka neúspešným žiadateľom o azyl a ilegálnym migrantom program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR), prostredníctvom ktorého sa môžu vrátiť domov dôstojne, bezpečne a legálne. Ide o humánny spôsob návratu bez akéhokoľvek fyzického alebo psychického nátlaku.

Služby súvisiace s dobrovoľným návratom sú bezplatné.

Kto môže požiadať o návrat?

Migranti na Slovensku bez povolenia na pobyt, migranti uviaznutí v tranzitnom priestore, žiadatelia o  azyl a neúspešní žiadatelia o azyl.

Čo ponúkame?

Pomoc pri vybavovaní cestovných dokladov

Na to aby mohol žiadateľ vycestovať zo Slovenska, musí disponovať platným cestovným dokladom. Ak nemá pas, pracovník IOM mu poskytne  formulár žiadosti veľvyslanectva jeho krajiny na vystavenie náhradného cestovného dokladu. K vyplnenému formuláru je potrebné priložiť 4 fotografie pasového formátu a podľa možnosti kópiu identifikačného dokladu (občiansky preukaz, rodný list, kópia pasu a i.). V prípade potreby odfotí žiadateľa  pracovník IOM priamo v kancelárii IOM. Kompletnú dokumentáciu žiadosti o náhradný cestovný doklad doručí IOM v mene žiadateľa na príslušný konzulát. Kedy bude vystavený cestovný doklad závisí výlučne od veľvyslanectva príslušnej krajiny.

Pomoc pri príprave a plánovaní návratu

V spolupráci so žiadateľom IOM naplánuje spôsob a dátum dopravy a zakúpi cestovné lístky, prípadne letenku, ktorú žiadateľovi odovzdá na letisku v deň návratu. Ak má žiadateľ cestovné doklady, môže sa vrátiť domov spravidla do dvoch týždňov.

Pomoc na letisku pri odlete zo Slovenskej republiky a pri prechode tranzitnými krajinami

V deň návratu bude navrátilca na letiskách na Slovensku, v tranzitných krajinách a v prípade potreby aj v krajine pôvodu sprevádzať pracovník IOM. Pracovník IOM bude navrátilcovi asistovať na letisku pri check-ine, pasovej kontrole a v príslušnej odletovej hale.

Prepravu v rámci Slovenskej republiky, dopravu do krajiny pôvodu a prepravu z letiska až domov

Pri návrate IOM zabezpečí navrátilcovi z miesta aktuálneho pobytu na Slovensku dopravu na letisko. Ak je to potrebné, IOM zabezpečí navrátilcovi aj odvoz z letiska v krajine pôvodu až do miesta bydliska.

Pomoc pri reintegrácii v krajine pôvodu (finančná pomoc pri podnikaní, materiálna pomoc a iné)

Zaregistrovaní žiadatelia o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu môžu požiadať o  reintegračnú pomoc v krajine pôvodu. Pracovník IOM ponúkne žiadateľom možnosť získať reintegračný grant na podnikateľské aktivity, vzdelávanie, materiálnu pomoc prípadne iné formy pomoci. Reintegračná pomoc je poskytovaná výhradne  formou tovarov a služieb, ktoré dodávateľom uhradí IOM. Migranti následne tovar a služby obdržia od dodávateľov.

Príbehy migrantov, ktorým bola poskytnutá reintegračná pomoc.

Kontaktujte IOM.

Radi vás privítame v našich priestoroch na Grösslingovej ulici č. 35 v Bratislave a na Poštovej ulici č. 1 v Košiciach.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku