Príprava návratu

Čo zahŕňa príprava môjho odletu?

Po zaregistrovaní do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM informuje o vašej registrácii do programu Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR. Úrad hraničnej a cudzineckej polície môže vaše zaradenie do programu schváliť alebo zamietnuť. Ak je váš návrat prostredníctvom IOM schválený, IOM vám zarezervuje letenku. Ak sa nachádzate v niektorom z pobytových alebo záchytných zariadení MV SR, IOM informuje sociálnych pracovníkov týchto zariadení a Migračný úrad MV SR o dátume vášho odletu. Sociálni pracovníci vám sprostredkujú všetky potrebné informácie o vašom odlete.

Vašou úlohou je zbaliť si veci, ktoré si so sebou chcete zobrať – v cene letenky je zahrnutá aj preprava vašej batožiny. Pri preprave batožiny je pritom potrebné rešpektovať pravidlá pre cestujúcich (čítajte nižšie), ktoré sa týkajú všetkých odletov z územia Európskej únie bez ohľadu na cieľovú krajinu.

O priebehu príprav vášho návratu až do dňa odletu sa môžete informovať na zvýhodnenej telefónnej linke 0850 211 262, alebo osobne v úrade IOM v Bratislave a v Košiciach, prípadne u pracovníkov IOM počas ich návštev v pobytových a záchytných zariadeniach MV SR.

Dôležité! Inštrukcia k zbaleniu batožiny:

Ak nie je stanovené inak, prepravovať môžete max. 20 kg na osobu (batožina umiestnená v batožinovom priestore lietadla) a so sebou na palubu lietadla si môžete zobrať jednu príručnú batožinu s maximálnou váhou 5 kg (vrátane dáždnika, kabelky, oblečenia), ktorá má maximálne rozmery 56 x 45 x 25 cm. Ak batožina prekročí váhové limity, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu batožiny, ktorý IOM neprepláca. Je preto vo vašom záujme batožinu pred odchodom na letisko odvážiť. V príručnej batožine je zakázané prepravovať predmety bodnej, reznej alebo sečnej povahy (zbrane alebo repliky zbraní, nože, žiletky, nožnice, vrtáky, vývrtky, pinzety, pilníky a iné), ďalej všetky predmety a výbušné, horľavé, chemické a jedovaté látky schopné spôsobiť zranenie (bejzbalové pálky, golfové palice, hokejky, rybárske prúty, výbušné a horľavé látky – ohňostroje, pyrotechnika, alkoholické nápoje prevyšujúce 70 % objemových jednotiek, benzín, naftu, kvapalný zapaľovač, alkohol, etanol, detonátory a rozbušky, bután, propán, acetylén, kyseliny, žeraviny, napr. slzotvorný plyn, koreninový sprej, slzný plyn, jedy). Tieto predmety vám budú pri kontrole zabavené. Veľmi prísne bezpečnostné opatrenia sa vzťahujú na tekutiny. Za tekutiny sa považuje: voda, polievky, sirupy, krémy, mlieka a oleje, parfumy, zubné pasty, šampóny a iné. Na palubu lietadla si so sebou môžete zobrať len malé množstvo tekutín. Maximálny objem jedného balenia je 100 mililitrov (1 dcl). Tekutiny musia byť zabalené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s objemom maximálne jeden liter. Výnimkou sú len tekutiny určené na požitie počas cesty lietadlom, ak si to vyžaduje zdravotný stav, lieky či dojčenská výživa. V tomto prípade však cestujúci musí predložiť lekársku správu (odporúčanie od lekára), alebo inak preukázať, že váš zdravotný stav si vyžaduje prepravu tekutín v príručnej batožine. Ak nie, umiestnite ich do hlavnej batožiny.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku