Priebeh návratu do krajiny pôvodu

Ako prebieha deň odletu?

Som na území Slovenskej republiky ilegálne

Dopravu na letisko vám po dohode môže zabezpečiť pracovník IOM alebo si ju môžete zabezpečiť sami, a to autobusom alebo vlakom. Pracovník IOM vám na letisku preplatí cestovný lístok, ktorý mu predložíte ako doklad cestovných nákladov z miesta bydliska na letisko. IOM neuhrádza výdavky za benzín, ak cestujete osobným autom.

Dôležité: Úhrada cestovných nákladov bude možná len po predložení originálov cestovných lístkov.

Som žiadateľ o azyl

Odvoz z azylového zariadenia alebo záchytného tábora MV SR na letisko v deň odletu zabezpečí ministerstvo vnútra. Na letisku vás bude čakať pracovník IOM, ktorý vás bude sprevádzať až do tranzitných priestorov letiska a pomôže vám s vybavením všetkých formalít pri zaregistrovaní batožiny a pasovej kontrole. Pracovník IOM vám v priestoroch letiska odovzdá letenky, cestovné doklady, finančný príspevok a v prípade letu cez tranzitnú krajinu aj plastovú tašku IOM. Cestovať budete ako bežný turista, posádka lietadla o vašom návrate nebude informovaná.

Ako prebieha návrat realizovaný cez tretiu, tranzitnú krajinu?

Prestup na veľkých medzinárodných letiskách môže byť časovo náročný a stresujúci. Aby ste predišli prípadným problémom, pri prestupe na letisku tranzitnej krajiny vám pomôže pracovník IOM danej krajiny. Identifikuje vás podľa plastovej IOM tašky, ktorú je potrebné držať na viditeľnom mieste.

V krajine pôvodu:

Pokiaľ o to v registračnom formulári požiadate, po prílete do krajiny pôvodu vás bude čakať pracovník IOM, ktorý zabezpečí váš odvoz z letiska až do miesta bydliska.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku