IOM vám môže pomôcť aj po návrate domov

Ak ste sa rozhodli pre návrat s IOM, môžete požiadať o pomoc pri hľadaní práce, začatí podnikania, oprave domu, vzdelávaní, s ubytovaním, právnym poradenstvom a podobne.

Pomoc vám poskytneme po návrate domov v spolupráci s kolegami IOM vo vašej krajine, ktorí hovoria vaším jazykom a poznajú situáciu u vás doma.

IOM posúdi vašu žiadosť individuálne podľa situácie a podmienok vo vašej krajine. Pomoc môže byť poskytnutá jednotlivcom aj celým rodinám. Informácie o výške poskytovanej podpory nájdete na webovej stránke www.avr.iom.sk, alebo zavolajte na zvýhodnenú linku programu AVRR: 0850 211 262.*

Kto môže požiadať o podporu?

O podporu sa môžu uchádzať všetci, ktorí sa dobrovoľne s IOM vracajú do svojej krajiny:

 • migranti bez povolenia na pobyt na Slovensku,
 • žiadatelia o azyl, ktorí sa chcú vrátiť domov,
 • neúspešní žiadatelia o azyl.

Ako môže IOM pomôcť

Poskytnutú podporu môžete využiť napríklad na:

Začatie podnikania alebo vstup do partnerstva vo firme

 • obchody: obchod s potravinami, so zmiešaným tovarom, s kancelárskymi potrebami, s krmivom pre zvieratá, s náhradnými dielmi pre autá;
 • dielne: autoopravárenská, zváračská, krajčírska, umyváreň áut;
 • farmy: chov kráv, ošípaných, hydiny alebo rýb, pestovanie ryže, ovocných stromov, inštalácia kalového čerpadla;
 • reštaurácie: stánok s rýchlym občerstvením, bar, reštaurácia;
 • služby: auto/moto taxi, nákup vybavenia pre remeselníkov: stavbár, klampiar, elektrikár atď.

Zlepšenie životných podmienok

 • rekonštrukcia domov/bytov – výmena okien, oprava striech, tepelná izolácia, oprava kúrenia, stavebné úpravy, výstavba kúpeľne, nákup stavebného materiálu;
 • vybavenie domácnosti – zakúpenie nábytku, pračky, chladničky, oblečenia, ohrievača teplej vody či počítača;
 • obstaranie dopravných prostriedkov, napr. motocykla, malotraktora, domácich zvierat (kravy, koňa atď.).

Vzdelávanie

 • Absolvovanie rôznych kurzov a školení, napr.: vodičský preukaz A, B, C, D, účtovnícky kurz, kurz na ovládanie počítača, kurz na opravu automobilov, zváračský kurz a i.

Ubytovanie

 • Prenájom domov/bytov alebo prechodné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach.

Zdravotnú pomoc

 • Náklady za vyšetrenie, lieky či pobyt v nemocnici.

Iné typy pomoci, ktoré môžete po návrate potrebovať, napr. právnu pomoc, pomoc pri hľadaní zamestnania či pomoc pri získaní praxe v zamestnaní.

Ak chcete požiadať o pomoc, navštívte IOM na Grösslingovej ulici č. 4 v Bratislave alebo na Poštovej ulici č. 1 v Košiciach, alebo nám zavolajte na zvýhodnenú linku programu AVRR: 0850 211 262.

Pomoc po návrate do Moldavska: Oprava domu

Pani Alexandra mohla s pomocou IOM opraviť svoj poškodený dom v okrese Drokya. IOM jej poskytla podporu na zakúpenie stavebného materiálu, s ktorým pani Alexandra uskutočnila nevyhnutnú rekoštrukciu domu, aby mala kde žiť. Video s jej príbehom môžete nájsť na YouTube stránke IOM: www.youtube.com/user/iombratislava.

return-assistance-mld-reconstruction

* Na pomoc po návrate nie je právny nárok.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku