Kontakt

Kde môžem získať viac informácií o asistovanom dobrovoľnom návrate?

  • telefonicky na zvýhodnenej linke 0850 211 262,
  • z informačných letákov a plagátov v útvaroch policajného zaistenia MV SR, v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, na oddeleniach cudzineckej polície PZ a na oddeleniach hraničnej kontroly PZ, v priestoroch zastupiteľských úradov pre SR (v Bratislave, v Prahe a vo Viedni) a v kanceláriách organizácií, ktoré pomáhajú migrantom,
  • na webovej stránke www.iom.sk,
  • osobne – pracovníci IOM vám radi poskytnú informácie v úrade IOM Bratislava alebo v pobočke IOM Košice od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 15.00 hod.

Kontakt:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

IOM organizuje tiež pravidelné informačné stretnutia v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR a záchytných táboroch a pobytových zariadeniach Migračného úradu MV SR. Pracovníci IOM v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi zariadení MV SR tu poskytujú skupinové a individuálne poradenstvo všetkým záujemcom o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku