Ako sa môžem prihlásiť do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegracii

Rozhodol som sa pre návrat do krajiny pôvodu s IOM. Čo mám urobiť?

Som na území Slovenskej republiky ilegálne

Zavolajte nám na anonymnú infolinku IOM 0850 211 262. Poskytneme vám základné informácie o asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegráciách a dohodneme sa na stretnutí v kancelárii IOM v Bratislave alebo v Košiciach.

Som žiadateľ o azyl

Ak sa nachádzate v azylovom zariadení alebo záchytnom tábore MV SR, zavolajte nám na anonymnú infolinku IOM 0850 211 262 alebo informujte o svojom rozhodnutí sociálneho pracovníka. Požiadajte ho, aby vám dohodol konzultáciu s pracovníkom IOM. Pri najbližšej návšteve vám pracovník IOM poskytne všetky potrebné informácie o asistovanom návrate  a možnosti získať reintegračný grant.

Vyplňte registračný formulár IOM, ktorý je zároveň prihláškou do programu. Vždy, keď to bude možné, vám s tým pomôže pracovník IOM. Ak to bude potrebné, IOM pri komunikácii a registrácii zabezpečí aj asistenciu tlmočníka.

Ak nie je možné stretnutie s pracovníkom IOM, registračný formulár IOM môžete získať aj na webovej stránke www.avr.iom.sk v týchto jazykoch: angličtina, francúzština, španielčina, čínština, ruština, vietnamčina, hindu, arabčina, moldavčina, gruzínčina, arménčina, macedónčina, turečtina, srbčina a slovenčina. Pri vypĺňaní vám pomôže vzorovo vypísaná žiadosť. Ak s vami cestujú ďalší rodinní príslušníci alebo neplnoleté deti, do formulára je potrebné vpísať aj ich.

Vyplnený formulár doručte osobne alebo poštou na adresu:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Formuláre

Registračné formuláre do programu asistovaných dobrovoľných návratov IOM

Formuláre žiadostí o vydanie náhradného cestovného dokladu

 

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku