Xuan Quynh from Vietnam: "I went working abroad to help my family"

pham-vietnam

Mr. Xuan Quynh lived in Slovakia for more than four years. Initially, he aimed to work in the United Kingdom in order to earn money for his family... You can read the whole story and watch the short documentary film on Mr. Xuan Quynh.

 

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku