Ako mi môže IOM pomôcť

Uvažujete o návrate domov?

Prehodnocujete svoju súčasnú životnú situáciu na Slovensku a zvažujete možnosť vrátiť sa späť domov? Nech sú vaše dôvody akékoľvek, program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) vám môže pomôcť pri návrate do krajiny pôvodu. Zároveň môžete požiadať o reintegračný grant určený na pomoc po návrate. Reintegračný grant môžete využiť na založenie menších podnikateľských aktivít, na zvýšenie vlastnej kvalifikácie, na pomoc pri hľadaní práce, na materiálnu pomoc s cieľom zabezpečiť si základné potreby po návrate domov, na dočasné ubytovanie, právnu alebo zdravotnú pomoc. Udelenie reintegračného grantu podlieha výberu, ktorý vykonáva výberová komisia IOM Bratislava.  

Služby IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v rámci programu AVRR sú určené migrantom na Slovensku bez povolenia na pobyt, migrantom, ktorí uviazli v tranzitnom priestore letiska, žiadateľom o  azyl a neúspešným žiadateľom o azyl – vám, ktorí sa chcete vrátiť domov a potrebujete pomoc.

Čo vám ponúkame?

 • Dôstojný a bezpečný návrat domov.
 • Pomoc pri vybavovaní cestovných dokladov.
 • Cestovné lístky.
 • Prepravu v rámci Slovenskej republiky, dopravu domov a prepravu v krajine pôvodu.
 • Pomoc na letisku pri odlete zo Slovenskej republiky a pri prechode tranzitnými krajinami.
 • Pomoc pri opätovnej integrácii do spoločnosti po návrate do krajiny pôvodu prostredníctvom reintegračného grantu.

Čo vám IOM garantuje?

 • Služby poskytnuté pri asistovanom dobrovoľnom návrate sú bezplatné.
 • Zaručujeme diskrétnosť a anonymitu – o vašom návrate diskutujeme len s vami osobne; o vašom rozhodnutí nebudú informované ďalšie osoby z vášho okolia.
 • Domov sa vrátite ako súkromná osoba vracajúca sa z pobytu v hostiteľskej krajine.
 • Informovanosť – IOM vám o asistovanom dobrovoľnom návrate poskytne presné a komplexné informácie, na základe ktorých sa môžete slobodne rozhodnúť, či sa do programu zaregistrujete.
 • Dôstojný návrat bez akéhokoľvek fyzického, psychického alebo materiálneho nátlaku.
 • Dobrovoľnosť – v ktorejkoľvek fáze prípravy návratu sa môžete rozhodnúť, že registráciu do programu zrušíte a domov neodcestujete.
 • Možnosť požiadať o reintegračný príspevok (udelenie reintegračného grantu podlieha výberu, ktorý vykonáva výberová komisia IOM Bratislava).

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku