2016

V roku 2016 bolo celkovo zrealizovaných 116 dobrovoľných návratov do 18 krajín sveta. Najväčší počet migrantov sa vrátilo do Iraku (60,35 % z celkového počtu návratov za rok 2017), Alžírska a na Ukrajinu (do oboch krajín 7,76 %), do Thajska, Peru a na Kubu (do všetkých troch krajín po 2,59 %).

Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (42,24 %) a 31 – 50 rokov (30,17 %). Cudzinci nad 51 rokov tvorili 7,76 % z počtu návratov v roku 2017 a mladších ako 17 bolo 19,83 %. Podiel mužov bol 62,07 % a žien 37,93 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2016

2015

V 2015 IOM zrealizovala celkovo 92 dobrovoľných návratov do 15 krajín, z toho najväčší počet cudzincov sa vrátilo do Srbskej repubiky - Kosova (64,13 % z celkového počtu návratov za rok 2015), do Iraku (16,30 %) a do Afganistanu, Brazílie, Číny, Somálska a Tuniska (po 2,17 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 - 30 rokov (43,48 %) a 31 – 50 rokov (31,52 %). Cudzinci mladší ako 18 rokov tvorili 25 % z počtu návratov v roku 2015. Podiel mužov bol 76,09 % a žien 23,91 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2015

2014

V 2014 IOM zrealizovala celkovo 57 dobrovoľných návratov do 20 krajín, z toho najväčší počet návratov do Vietnamu (19,30 % z celkového počtu návratov za rok 2014), na Ukrajinu (17,54 %), do Indie (10,53 %) a do Gruzínska, Iraku, Macedónska, Mexika a Moldavska (po 5,26 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 31 – 50 rokov (59,65 %) a 18 – 30 rokov (38,60 %). Cudzinci starší ako 51 rokov tvorili 1,75 % z počtu návratov v roku 2014. Podiel mužov bol 85,96 % a žien 14,04 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2014

2013

V roku 2013 IOM zrealizovala celkovo 50 dobrovoľných návratov do 14 krajín, z toho najväčší počet návratov do Vietnamu (16 % z celkového počtu návratov za rok 2013), na Ukrajinu (14 %), Číny a Moldavska (po 12 %), Indie (10 %) a Arménska (8 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 31 – 50 rokov (54 %) a 18 – 30 rokov (38 %). Cudzinci starší ako 51 rokov tvorili 8 % z počtu návratov v roku 2013. Podiel mužov bol 92 % a žien 8 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2013

2012

V roku 2012 bolo zrealizovaných 54 dobrovoľných návratov do 16 krajín, najväčší počet cudzincov sa vrátilo do Moldavska (20,37 % z celkového počtu návratov za dané obdobie), Kosova (16,67 %) a Vietnamu (14,81 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali v roku 2012 najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (46,30 %) a 31 – 50 rokov (37,04 %). Cudzinci starší ako 51 rokov tvorili 7,41 %. Medzi navrátilcami boli aj deti do 17 rokov (9,26 %). Podiel mužov bol 81,48 % a žien 18,52 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov - rok 2012

2011

Celkovo 95 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 17 krajín, najväčší počet návratov do Ukrajiny (27,37 % z celkového počtu návratov za rok 2011), Vietnamu (20,00 %), Číny (10,53 %), Ruska (7,37 %), Turecka (6,32 %) a Moldavska (6,32 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 31 – 50 rokov (46,32 %) a 18 – 30 rokov (44,21 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 3,16 % z počtu návratov v roku 2011 a starších ako 51 rokov bolo 6,32 %. Podiel mužov bol 75,79 % a žien 24,21 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov - rok 2011

2010

Celkovo 127 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 21 krajín, najväčší počet návratov do Vietnamu (26,77 % z celkového počtu návratov za rok 2010), Gruzínska (19,69 %), Moldavska (11,02 %), Ukrajiny (9,45 %) a Ruska (7,09 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 31 – 50 rokov (44,88 %) a 18 – 30 rokov (42,52 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 6,30 % z počtu návratov v roku 2010 a starších ako 51 rokov bolo rovnako 6,30 %. Podiel mužov bol 85,83 % a žien 14,17 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2010

2009

Celkovo 139 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 24 krajín, najväčší počet návratov do Vietnamu (48,18 % z celkového počtu návratov za rok 2009), Moldavska (11,68 %), Gruzínska (8,03 %), Číny (6,57 %) a Ruska (4,38 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (56,12 %) a 31 – 50 rokov (37,41 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 2,16 % z počtu návratov v roku 2009 a starších ako 51 rokov bolo 4,32 %. Podiel mužov bol 82,01 % a žien 17,99 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2009

2008

Celkovo 96 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 17 krajín, najväčší počet návratov do Moldavska (46,88 % z celkového počtu návratov za rok 2008), Iraku (17,71 %), Kosova (7,29 %), Indie (6,25 %) a Ruska (5,21 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (54,17 %) a 31 – 50 rokov (31,25 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 9,38 % z počtu návratov v roku 2008 a starších ako 51 rokov bolo 5,21 %. Podiel mužov bol 80,21 % a žien 19,79 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2008

2007

Celkovo 153 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 13 krajín, najväčší počet návratov do Moldavska (58,82 % z celkového počtu návratov za rok 2007), Číny (9,15 %), Iraku a Ruska (do oboch po 5,88 %) a Dominikánskej republiky (3,92 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (58,82 %) a 31 – 50 rokov (35,29 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 1,31 % z počtu návratov v roku 2007 a starších ako 51 rokov bolo 4,58 %. Podiel mužov bol 69,93 % a žien 30,07 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2007

2006

Celkovo 128 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 16 krajín, najväčší počet návratov do Moldavska (24,22 % z celkového počtu návratov za rok 2006), Turecka (19,53 %), Ruska (10,94 %), Gruzínska a Kosova (do oboch krajín po 9,38 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (60,94 %) a 31 – 50 rokov (28,13 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 9,38 % z počtu návratov v roku 2006 a starších ako 51 rokov bolo 1,56 %. Podiel mužov bol 78,91 % a žien 21,09 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2006

2005

Celkovo 119 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 16 krajín, najväčší počet návratov sa uskutočnilo do Číny (41,18 % z celkového počtu návratov za rok 2005), Ruska (17,65 %), Gruzínska (12,61 %), Turecka (9,24 %) a Moldavska (5,88 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (51,26 %) a 31 – 50 rokov (34,45 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 10,08 % z počtu návratov v roku 2005 a starších ako 51 rokov bolo 4,20 %. Podiel mužov bol 75,63 % a žien 24,37 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2005

2004

Celkovo 148 zrealizovaných dobrovoľných návratov do 15 krajín, najväčší počet návratov smerovalo do Číny (45,95 % z celkového počtu návratov za rok 2004), Turecka (13,51 %), Arménska (10,81 %), Moldavska (8,11 %) a Čečenska (7,43 %). Podľa porovnania migrantov podľa veku mali najväčšie zastúpenie navrátilci vo veku 18 – 30 rokov (60,14 %) a 31 – 50 rokov (29,05 %). Cudzinci do 17 rokov tvorili 8,78 % z počtu návratov v roku 2004 a starších ako 51 rokov bolo 2,03 %. Podiel mužov bol 70,27 % a žien 29,73 %.

Štatistika asistovaných dobrovoľných návratov – rok 2004

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku