UKRAJINA: "Chcem využiť šancu a začať nový život"

sofia portrait

Sofia opustila svoj domov na Ukrajine, keď mala 20 rokov. Za jej odchodom boli rodinné dôvody, túžba osamostatniť sa a aj si zarobiť v zahraničí.

Mimo domova strávila 10 rokov v rôznych krajinách, z toho väčšinu času prežila práve na Slovensku, kde sa jej príležitostne podarilo pracovať ako pomocná sila.

V zložitej osobnej situácii sa Sofia rozhodla vrátiť sa na Ukrajinu a začať svoj život od znova. Do svojej rodnej dediny sa vrátiť bála a rozhodla sa pre návrat do Kyjeva – aj napriek tomu, že v tomto meste nemala žiadnych príbuzných či známych.

Sofia kontaktovala IOM na Slovensku, ktorá jej okamžite pomohla – do odchodu zo Slovenska jej zabezpečila chránené ubytovanie, základné potraviny, poskytla poradenstvo a v koordinácii s misiou IOM v Kyjeve pripravila a zrealizovala jej návrat. Ešte pred jej odchodom Sofia spolu s IOM vypracovali plán pomoci, ktorú mohla využiť po návrate domov.

Ihneď po návrate na Ukrajinu Sofia vyhľadala kanceláriu IOM v Kyjeve a v spolupráci s jej pracovníkmi začala aktívne riešiť ubytovanie, prácu a nové doklady totožnosti, keďže tie pôvodné jej zničil expriateľ. IOM v rámci naplánovanej reintegračnej pomoci podporila jej odborné vzdelávanie, ktoré jej má pomôcť zvýšiť si kvalifikáciu, nájsť si zamestnanie a stať sa sebestačnou. Sofia si vybrala kadernícky kurz, ktorý vďaka svojmu aktívnemu prístupu začala navštevovať už mesiac po návrate.

sofia ukraine

IOM jej zabezpečila tiež dočasné ubytovanie, pomohla s vybavením nových dokladov totožnosti, zakúpila študijné materiály a preplatila dopravu na miesto kurzu, aby sa mohla plne sústrediť na úspešné dokončenie kurzu a hľadanie si zamestnania.

Viac informácií o reintegračnej pomoci, ktorú môže poskytnúť IOM migrantom po návrate domov v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku