KOSOVO: "S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov"

sheremet-kosovo

Príbeh 31-ročného Sheremeta Beqiriho sa začína v Kosove, kde býval aj s celou rodinou u svojho bratanca. Nemohli však u neho ostať dlhodobo.

Nevyriešená bytová otázka bola jedným z dôvodov, pre ktorý sa rozhodli odísť. Počas snahy dostať sa do západnej Európy bol pán Beqiri spolu s rodinou zadržaný na území Slovenska.

Začiatkom roka 2015 sa stretol s pracovníkom IOM, ktorý ho informoval o možnosti dobrovoľného návratu s IOM a o reintegračnej pomoci, s ktorou by mohol riešiť problém rodiny s bývaním. Pán Beqiri sa zaregistroval do programu AVRR a spolu s pracovníkom IOM vypracovali reintegračný plán na stavbu vlastného príbytku, ktorý by pomohol štvorčlennej rodine zabezpečiť trvalé ubytovanie a zlepšiť ich životné podmienky.

Po návrate do Kosova IOM poskytla klientovi podporu na nákup stavebného materiálu, zvyšné náklady na stavbu bývania hradil pán Beqiri, jeho otec poskytol stavebný pozemok.

avrr-client-kosovo-building-material

„Som rád, že sme späť, pretože pre mňa samého i rodinu by to bolo v zahraničí trápenie. Som naozaj šťastný a spokojný, že som sa vrátil a som vďačný za reintegračnú pomoc, ktorú sme získali. Podarilo sa nám vytvoriť si vlastný domov,“ vyjadril sa pán Beqiri.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Viac o pomoci, ktorú poskytuje IOM migrantom po návrate domov, sa dočítate na webovej stránke AVRR tu.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku