UNSC Resolution 1244 - administered Kosovo: Rodina bez domova začína nový život

client-avrr-kosovo-4

Rodina s tromi malými deťmi odišla z Kosova, kde počas vojnového konfliktu prišli o dom, a požiadali o azyl na Slovensku.

V priebehu azylovej procedúry sa rozhodli pre návrat domov a zaregistrovali sa do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR). Pracovníci IOM im pomohli pri návrate a poskytli im reintegračnú podporu, ktorá im pomáha riešiť ich životnú situáciu bezprostredne po návrate domov: uhradila im náklady na nájomné, prispela na nákup základných tovarov v domácnosti a na nákup stavebného materiálu.

client-avrr-kosovo-1

V rámci prednávratového poradenstva pracovníci IOM poskytujú rodine všetky potrebné informácie, zabezpečia platné cestovné doklady, letenky a pripravia plán návratu.

client-avrr-kosovo-2

Pracovník IOM sprevádza klientov na letisku až do nástupu do lietadla.

client-avrr-kosovo-3

Pomoc IOM Bratislava pri reintegrácii navrátilcov zahŕňala aj nákup motorovej píly a koňa s povozom, s ktorými si rodina bude privyrábať zvážaním dreva a šrotového materiálu a zabezpečí si tak dlhodobý zdroj príjmov.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku