VIETNAM: Vstup do partnerstva s prepravnou firmou

doan-xuan

Pán Doan Xuan Truong patrí k skupine vietnamských robotníkov, ktorí v čase hospodárskeho rozmachu prišli za prácou na Slovensko.

truong clanok 1

 

 

 

 

 

 

 

Po nástupe svetovej hospodárskej krízy však stratil prácu a s ňou aj povolenie na pobyt a zo Slovenska musel odísť. Pri svojom návrate vypracoval reintegračnú schému založenú na vstupe do partnerstva s  firmou jeho spoločníka. Táto forma reintegračnej pomoci je pre navrátilcov výhodnejšia – vstup do zabehnutej firmy je menej náročný ako naštartovanie vlastného podnikania. IOM prispela v rámci realizácie jeho reintegračného plánu na nákup nákladného vozidla na prepravu tovaru. Monitorovacia návšteva u pána Truonga preukázala, že príjmy z obchodného partnerstva umožňujú migrantovi pokryť náklady na výživu jedného z troch detí. Napriek tomu, že príjmy z partnerstva nie sú schopné pokryť všetky náklady na živobytie jeho rodiny, pomoc pri realizácii reintegračného plánu umožnila pánovi Truongovi získať zamestnanie a stály zdroj príjmov.

truong clanok 2

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku