Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Trvanie projektu: január 2017 – december 2019
Financovanie: Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Čítať ďalej...

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Trvanie projektu: január 2016 – december 2016
Financovanie: Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Čítať ďalej...

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Trvanie projektu: máj 2013 – máj 2014 a jún 2014 – máj 2015
Financovanie: Projekt je financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov

Čítať ďalej...

Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu III

Trvanie projektu: marec 2011 – apríl 2013
Financovanie: Projekt je financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov

Čítať ďalej...

Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu II

Trvanie projektu: apríl 2010 – február 2011
Financovanie: Projekt je financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov

Čítať ďalej...

Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu

Trvanie projektu: apríl 2009 – marec 2010
Financovanie: Projekt bol financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov

Čítať ďalej...

Vytvorenie komplexného systému informovania o Programe asistovaných dobrovoľných návratov a jeho realizácie so zreteľom na potreby migranta

Trvanie projektu: január 2008 – december 2008
Financovanie: Projekt bol financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou v rámci Európskeho fondu pre utečencov

Čítať ďalej...

Budovanie kapacít a implementácia Programu asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu

Trvanie projektu: máj 2006 – november 2006
Financovanie: Projekt je financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou v rámci Európskeho fondu pre utečencov

Čítať ďalej...

Budovanie kapacít a realizácia Programu dobrovoľných návratov

Trvanie projektu: október 2004 – júl 2005
Financovanie: Projekt je financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou v rámci Európskeho fondu pre utečencov

Čítať ďalej...

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku