Dobrovoľný návrat a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Teoretickým východiskom tohto dokumentu je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Zámerom dokumentu je objasniť vybrané časti zákona súvisiace s asistovanými dobrovoľnými návratmi a ich praktické uplatnenie v zmysle realizácie programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií. Nasledujúce informácie sa týkajú predovšetkým štátnych príslušníkov tretích krajín, to znamená z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarskej konfederácie, ktorých občania majú zvýhodnené postavenie.

Čítať ďalej...

Dobrovoľný návrat a zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Teoretickým východiskom tohto dokumentu je zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“). Zámerom dokumentu je objasniť vybrané časti zákona súvisiace s asistovanými dobrovoľnými návratmi a ich praktické uplatnenie v zmysle realizácie Programu asistovaných dobrovoľných návratov. Nasledujúce informácie sa týkajú predovšetkým cudzincov prichádzajúcich z tretích krajín, to znamená z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ a ďalších štátov ktorých občania majú zvýhodnené postavenie.

Čítať ďalej...

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku