Dokumentárne filmy – Príbehy migrantov po návrate domov

Minh z Vietnamu: Bez podpory IOM by som sa nemohol vrátiť domov

My z Vietnamu: Som šťastná, že som sa mohla vrátiť k svojim deťom

Xuan Quynh z Vietnamu: Išiel som za prácou, aby som pomohol rodine

Vitalie z Moldavska: Každému by mali pomôcť

Alexandra z Moldavska: Vďaka IOM mám kde žiť

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku