Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v číslach

Návraty vo svete

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR) sa poskytujú na celom svete už takmer štyri desiatky rokov. Počas posledných 10 rokov tento program pomohol viac ako 410 tisíc migrantom, ktorí využili humánny, dôstojný a bezpečný spôsob návratu a zabezpečil ich návrat do viac než 170 krajín sveta.

Slovensko

Pomoc v rámci programu AVRR poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v Slovenskej republike (SR) od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Ministerstvom vnútra SR o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu.

IOM v rámci programu AVRR zabezpečuje

  • informovanie cieľovej skupiny o asistovaných dobrovoľných návratoch,
  • bezpečný návrat cudzinca domov,
  • pomoc pri reintegrácii cudzinca v krajine pôvodu.

Návraty celkovo

Od roku 2004 do 31. decembra 2016 IOM asistovala pri návrate 1 374 cudzincom, ktorí sa vrátili do 62 krajín na celom svete. Prostredníctvom humanitárneho návratového programu sa tak mohlo vrátiť zo Slovenska domov ročne v priemere viac ako 100 migrantov.

Najviac z nich v tomto období smerovalo do Moldavska (17,54 %), Číny (13,10 %), Vietnamu (10,99 %), Srbska (Kosova) (7,64 %) a Ruskej federácie (6,26 %).

Návraty podľa veku

Počet navrátilcov za obdobie od roku 2004 do decembra 2016 vo vekovej skupine 0 – 17 rokov tvorí 8,22 % z celkového počtu návratov, podiel vekovej kategórie 18 – 30 rokov tvorí 50,87 %, vo veku od 31 – 50 rokov sa v rámci programu AVRR vrátilo 36,54 % ľudí a 4,37 % tvorili migranti starší ako 51 rokov.

Štatistika návratov podľa pohlavia

V sledovanom období od roku 2004 do decembra 2016 bol medzi cudzincami, ktorí sa vrátili v programe AVRR, podiel mužskej populácie 76,78 % a ženskej populácie 23,22 %.

Pozrite si tiež: Štatistiky asistovaných dobrovoľných návratov od roku 2004.

Reintegračná pomoc migrantom po návrate domov

Od roku 2004 do konca roku 2016 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 204 jednotlivcom alebo rodinám v 28 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote 312 147,96 eur.

V roku 2016 IOM pomohla celkovo 20 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR do Iraku, Vietnamu, Indie, Afganistanu, Ruska, Iránu, Thajska, Brazílie, Peru, Bieloruska a na Ukrajinu. Prvýkrát poskytla IOM reintegračnú podporu taktiež navrátilcom na Filipíny a Kubu. IOM v roku 2016 poskytla cudzincom po návrate reintegračnú pomoc v hodnote 31 483,26 eur, ktorú využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na zabezpečenie základných životných potrieb alebo na vzdelanie.

V roku 2015 IOM pomohla celkovo 17 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR do Gruzínska, Indie, Iraku, Kene, Mexika, Moldavska, Srbska – Kosova a do Vietnamu. IOM im po návrate poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 31 275,53 eur, ktorú využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít a na zabezpečenie základných životných potrieb – materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

V roku 2014 IOM pomohla celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu. IOM im po návrate poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 327,51 eur, ktorú využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít a na zabezpečenie základných životných potrieb - materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

V roku 2013 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 44 737,39 eur celkovo 31 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR a ktorí požiadali o reintegračný príspevok. Reintegračná pomoc bola poskytnutá v Afganistane, Arménsku, Číne, Indii, Iraku, Srbsku (Kosove), Moldavsku, Rusku a Vietname a zahŕňala podporu vzdelávania, podnikania, materiálnej pomoci, zabezpečenia dočasného ubytovania a zdravotnej starostlivosti navrátilcov.

V roku 2012 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 42 032,99 eur celkovo 27 jednotlivcom alebo celým rodinám z Vietnamu, Moldavska, Arménska, Číny, Iránu, Macedónska, Nepálu, Ruska, Kosova, Thajska, Turecka a Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok.

V roku 2011 pomohla IOM Bratislava v 26 prípadoch – jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vracali do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Vietnamu, Moldavska, Azerbajdžanu, Arménska, Iraku a na Ukrajinu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 35 783,79 eur.

V roku 2010 pomohla IOM Bratislava pri reintegrácii 33 jednotlivcom alebo rodinám po ich návrate do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Moldavska, Ruska a Vietnamu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 45 060,90 eur.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku