Kto sa môže prihlásiť do programu

O návrat do krajiny pôvodu prostredníctvom programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií môžu požiadať:

  • žiadatelia o udelenie azylu, ktorým bol azyl zamietnutý alebo sú v procese o udelenie azylu,
  • ilegálni migranti zaistení v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov,
  • neregistrovaní/nezaistení ilegálni migranti žijúci na území Slovenskej republiky anonymne,
  • migranti s určitou formou medzinárodnej ochrany alebo dočasnej ochrany, ktorí si zvolia možnosť dobrovoľného návratu a ešte nezískali novú príslušnosť,
  • migranti, ktorí uviazli v tranzitnom priestore.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku