V roku 2015 sa s IOM vrátilo zo Slovenska domov 92 migrantov do 15 krajín

V roku 2015 IOM uskutočnila 92 asistovaných dobrovoľných návratov cudzincov do 15 krajín pôvodu. Najviac navrátilcov smerovalo do Srbskej republiky – Kosova (55) a do Iraku (15). IOM im pomohla s vybavením náhradných cestovných dokladov, poskytla im stravu, zabezpečila cestovné lístky, asistenciu na letisku pri odlete a tranzite a v prípade potreby dopravu až do miesta bydliska.

Celkový počet dobrovoľných návratov cudzincov zo Slovenska s IOM tak od roku 2004 vzrástol na 1 258. Za toto obdobie IOM realizovala návraty celkovo do 61 krajín, z toho v roku 2015 prvýkrát aj na Filipíny, do Palestíny, Somálska a Sudánu.

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

IOM v SR poskytuje navrátilcom od roku 2007 aj reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb po návrate domov. V roku 2015 IOM poskytla reintegračnú pomoc 17 jednotlivcom alebo celým rodinám v celkovej hodnote 31 275,53 eur v Gruzínsku, Indii, Iraku, Keni, Kosove, Mexiku, Moldavsku a vo Vietname. Navrátilci využili podporu najmä na rozbehnutie aktivít, ktoré im a ich rodinám generujú príjem a obživu, ako aj na materiálnu pomoc, ktorú využili na zlepšenie bývania.

Od roku 2007 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 184 jednotlivcom alebo rodinám v 25 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote viac ako 280 000 eur.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku