V roku 2014 IOM na Slovensku pomohla 57 migrantom pri návrate do 20 krajín

Od januára do konca roku 2014 IOM pomohla 57 migrantom, ktorí nemohli alebo nechceli zostať na Slovensku, rozhodli sa pre návrat domov a požiadali IOM o pomoc. Najviac migrantov sa vrátilo do Vietnamu, na Ukrajinu a do Indie. Po prvýkrát od roku 2004 IOM asistovala pri dobrovoľnom návrate migrantov aj do Kene, Mexika a Nigérie. Počet krajín, do ktorých sa vrátili migranti zo Slovenska s IOM, tak stúpol na 57 a počet vrátených migrantov na 1 166.

Súčasťou programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR) je aj pomoc, ktorú IOM poskytuje migrantom po návrate domov. V roku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 327,51 eur celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili s IOM do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít a  zabezpečenie základných životných potrieb - materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

Prečítajte si tiež: štatistiky programu AVRR od roku 2004.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku