V roku 2016 sa za pomoci IOM vrátilo dobrovoľne domov 116 cudzincov

V roku 2016 IOM pomohla dobrovoľne sa vrátiť zo Slovenska do krajiny pôvodu 116 cudzincom. Najviac ich smerovalo do Iraku (70), Alžírska (9) a na Ukrajinu (9), spolu do 18 rôznych krajín.

IOM poskytla cudzincom pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečila cestovné lístky, ubytovanie, stravu, oblečenie a zdravotnú starostlivosť a realizovala ich samotný návrat do krajiny pôvodu: prepravu v rámci Slovenska, asistenciu na letisku pri odlete a tranzite a v prípade potreby aj ich prepravu v krajine pôvodu.

Za obdobie 2004-2016 IOM tak celkovo realizovala 1 374 návratov. V roku 2016 bol po prvýkrát uskutočnený návrat do Alžírska, čím sa celkový počet krajín návratu za celé obdobie zvýšil na 62.

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

Čítať ďalej...

V roku 2015 sa s IOM vrátilo zo Slovenska domov 92 migrantov do 15 krajín

V roku 2015 IOM uskutočnila 92 asistovaných dobrovoľných návratov cudzincov do 15 krajín pôvodu. Najviac navrátilcov smerovalo do Srbskej republiky – Kosova (55) a do Iraku (15). IOM im pomohla s vybavením náhradných cestovných dokladov, poskytla im stravu, zabezpečila cestovné lístky, asistenciu na letisku pri odlete a tranzite a v prípade potreby dopravu až do miesta bydliska.

Celkový počet dobrovoľných návratov cudzincov zo Slovenska s IOM tak od roku 2004 vzrástol na 1 258. Za toto obdobie IOM realizovala návraty celkovo do 61 krajín, z toho v roku 2015 prvýkrát aj na Filipíny, do Palestíny, Somálska a Sudánu.

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

IOM v SR poskytuje navrátilcom od roku 2007 aj reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb po návrate domov. V roku 2015 IOM poskytla reintegračnú pomoc 17 jednotlivcom alebo celým rodinám v celkovej hodnote 31 275,53 eur v Gruzínsku, Indii, Iraku, Keni, Kosove, Mexiku, Moldavsku a vo Vietname. Navrátilci využili podporu najmä na rozbehnutie aktivít, ktoré im a ich rodinám generujú príjem a obživu, ako aj na materiálnu pomoc, ktorú využili na zlepšenie bývania.

Od roku 2007 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 184 jednotlivcom alebo rodinám v 25 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote viac ako 280 000 eur.

V roku 2014 IOM na Slovensku pomohla 57 migrantom pri návrate do 20 krajín

Od januára do konca roku 2014 IOM pomohla 57 migrantom, ktorí nemohli alebo nechceli zostať na Slovensku, rozhodli sa pre návrat domov a požiadali IOM o pomoc. Najviac migrantov sa vrátilo do Vietnamu, na Ukrajinu a do Indie. Po prvýkrát od roku 2004 IOM asistovala pri dobrovoľnom návrate migrantov aj do Kene, Mexika a Nigérie. Počet krajín, do ktorých sa vrátili migranti zo Slovenska s IOM, tak stúpol na 57 a počet vrátených migrantov na 1 166.

Súčasťou programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR) je aj pomoc, ktorú IOM poskytuje migrantom po návrate domov. V roku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 327,51 eur celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili s IOM do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít a  zabezpečenie základných životných potrieb - materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

Prečítajte si tiež: štatistiky programu AVRR od roku 2004.

Zmena adresy Úradu IOM v Bratislave

Od 16. februára 2015 sídli Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave a jeho program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií na Grösslingovej ulici 35 v Bratislave (mapa). Ostatné kontakty (telefónne a faxové čísla, e-maily, webové stránky, stránky sociálnych sietí a i.) Úradu IOM v Bratislave ostávajú nezmenené.

Kontakty na IOM v Slovenskej republike.

My z Vietnamu: "Som šťastná, že som sa mohla vrátiť k svojim deťom"

my-vietnam

Pani My opustila svoj rodný Vietnam a vycestovala do Ruska pomôcť svojej sestre. So synom žila nejaký čas v Moskve, kde pracovala vo fabrike na textil... Prečítajte si celý príbeh o pani My, o ktorej sme nakrútili aj krátky dokumentárny film.

Čítať ďalej...

Xuan Quynh z Vietnamu: "Išiel som za prácou, aby som pomohol rodine"

pham-vietnam

Pán Xuan Quynh strávil na Slovensku viac ako štyri roky. Pôvodne chcel ísť za prácou do Veľkej Británie, aby zarobil peniaze pre svoju rodinu... Prečítajte si celý príbeh o pánovi Xuan Quynhovi, o ktorom sme nakrútili aj krátky dokumentárny film.

Čítať ďalej...

Minh z Vietnamu: "Bez podpory IOM by som sa nemohol vrátiť domov"

minh-vietnam

Pán Minh opustil rodný Vietnam v roku 2008, kedy prišiel na Slovensko legálne za prácou a zamestnal sa vo fabrike... Prečítajte si celý Minhov príbeh, o ktorom sme nakrútili aj krátky dokumentárny film.

Čítať ďalej...

V roku 2013 bola reintegračná pomoc poskytnutá 31 migrantom v 9 krajinách

V rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) poskytla IOM Bratislava reintegračnú pomoc v hodnote 44 737,79 eur celkovo 31 migrantom, ktorú využili po návrate domov najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, zabezpečenie základných životných potrieb a dôstojných podmienok na bývanie. Prvýkrát bola poskytnutá pomoc migrantom aj na liečebnú starostlivosť.

Reintegračná pomoc v roku 2013 smerovala do Afganistanu, Arménska, Číny, Indie, Iraku, Srbska (Kosova), Moldavska, Ruska a Vietnamu. IOM Bratislava doteraz takto pomohla jednotlivcom a rodinám v 21 krajinách na celom svete.

Čítať ďalej...

V roku 2013 IOM pomohla pri návrate domov 50 migrantom

V roku 2013 pomohla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR pri návrate zo Slovenska domov 50 migrantom. Na Slovensku im poskytla pomoc s ubytovaním, vybavením cestovného dokladu, bolo im poskytnuté lekárske vyšetrenie, asistencia na letisku a hraničnom prechode s Ukrajinou a zabezpečená doprava domov až do miesta bydliska. Najviac migrantov sa vrátilo do Vietnamu, na Ukrajinu, do Moldavska, Číny a Indie, celkovo do 14 krajín na celom svete.

Od roku 2004 do roku 2013 IOM asistovala pri návrate 1 109 migrantom, ktorí sa vrátili do 54 krajín na celom svete.

Prečítajte si tiež: štatistiky programu AVRR od roku 2004.

Stará tržnica zažila jeden deň o migrácii a pomoci IOM migrantom po návrate domov

V piatok 18. októbra 2013 sa v Starej tržnici v Bratislave na Rozvojovom dni 2013 predstavila IOM Bratislava spolu s ďalšími organizáciami, ktorých práca súvisí s rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou, globálnym vzdelávaním a pomocou ľuďom a rozvojom za hranicami Slovenska.

Čítať ďalej...

Informačné stretnutie o dobrovoľných návratoch a reintegráciách

IOM zorganizovala 8. októbra 2013 v Bratislave prvé informačné stretnutie so zástupcami oddelení cudzineckej polície a hraničnej kontroly o asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegráciách (AVRR). IOM a zástupca Úradu hraničnej a cudzineckej kontroly P PZ predstavili pomoc migrantom pred a po návrate domov, platnú legislatívu a plánované legislatívne zmeny v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov.

Čítať ďalej...

Nová brožúra o pomoci migrantom po návrate domov

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka migrantom pomoc, ktorú môžu využiť po návrate zo Slovenska domov. Pomoc má uľahčiť migrantom ich situáciu bezprostredne po návrate do krajiny pôvodu. O podporu sa môžu uchádzať migranti bez povolenia na pobyt na Slovensku, žiadatelia o azyl a neúspešní žiadatelia o azyl, ktorí sa rozhodnú pre návrat domov s IOM a zaregistrujú sa do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií.

Migranti môžu využiť túto pomoc na založenie menších podnikateľských aktivít, ktoré migrantom a ich rodinám zabezpečia živobytie, na zvýšenie vlastnej kvalifikácie, ktorá zvýši ich šancu zamestnať sa, na pomoc pri hľadaní práce, na zabezpečenie svojich základných životných potrieb po návrate domov, na dočasné ubytovanie, právnu alebo zdravotnú pomoc. IOM poskytuje všetky služby pri návrate a po návrate migrantov bezplatne.

Bližšie informácie v slovenčine, angličtine, ruštine, čínštine, vietnamčine a arabčine sú dostupné v novej brožúre IOM.

Čítať ďalej...

Vitalie z Moldavska: "Každému by mali pomôcť"

vitalie-moldova

Pán Vitalie odišiel za prácou na Slovensko. Žil tu dva mesiace nelegálne, nemohol si nájsť prácu a rozhodol sa vrátiť do Moldavska s IOM, ktorá mu poskytla pomoc aj po návrate domov... Prečítajte si celý Vitalieho príbeh, o ktorom sme nakrútili aj krátky film.

Čítať ďalej...

Pomoc pri návrate a reintegrácii migrantov v prvom polroku 2013

V rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) pomohla IOM Bratislava pri návrate do krajiny pôvodu 26 migrantom. Najviac osôb smerovalo do Vietnamu, Číny, Arménska,  Ruska, Afganistanu, Indie a Moldavska.

Počas prvých šiestich mesiacov 2013 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 28 742,80 eur celkovo 20 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR a ktorí požiadali o reintegračný príspevok. Reintegračná pomoc bola poskytnutá vo Vietname, Arménsku, Číne, Moldavsku, Rusku, Indii a v Kosove a zahŕňala podporu vzdelávania, podnikania, materiálnej pomoci, zabezpečenia dočasného ubytovania a zdravotnej starostlivosti navrátilcov.

Prečítajte si tiež: štatistiky programu AVRR od roku 2004.

Stretnutie Európskej siete dobrovoľných návratov

IOM Bratislava zorganizovala 25. marca 2013 v Bratislave stretnutie členov  Európskej siete dobrovoľných návratov (VREN). Účastníci stretnutia – zástupcovia konzulárnych úradov pôsobiacich na Slovensku a v Rakúsku, Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ MV SR, mimovládnych organizácii a IOM – sa informovali o súčasnej situácii v oblasti dobrovoľných návratov na Slovensku a o aktuálnom priebehu projektu VREN. Jeho cieľom je identifikovať potreby, priority a osvedčené postupy v oblasti dobrovoľného návratu vo vybraných členských krajinách EU, Švajčiarska a hlavných krajín tranzitu a pôvodu. Na výmenu, zdieľanie a koordináciu informácií o dobrovoľných návratoch medzi jednotlivými partnermi slúži webová platforma VREN.

Pomoc občanom SR pri návrate z Kanady

Od októbra minulého roku IOM Bratislava pomáha občanom Slovenskej republiky, ktorým v Kanade nebol udelený azyl a vracajú sa na Slovensko. IOM im poskytuje prednávratovú pomoc, asistenciu pri odlete z Kanady, asistenciu na tranzitných letiskách a pri prílete na Slovensko a reintegračnú pomoc – materiálnu podporu, pokrytie nákladov na ubytovanie, právnu asistenciu a pomoc pri vzdelávaní či založení podnikania. Poskytovaná asistencia je súčasťou Kanadského programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií. Od začiatku programu do marca 2013 sa s pomocou IOM vrátilo z Kanady na Slovensko zatiaľ 43 občanov SR.

Pomoc pri reintegrácii cudzincov v roku 2012

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií poskytuje migrantom pomoc aj po návrate do krajiny pôvodu. Reintegračný príspevok pomáha pri riešení životnej situácie migrantov bezprostredne po ich návrate, napríklad zabezpečením dočasného ubytovania, základných životných potrieb a podporou aktivít vedúcich k získaniu stabilného príjmu z práce. IOM tiež podporuje aktivity na zvýšenie kvalifikácie migranta a tým zvýšenie jeho šancí na nájdenie zamestnania, aktivity zamerané na pomoc pri hľadaní zamestnania, právnu pomoc, zdravotnú pomoc, alebo podporu pri založení menšieho podnikania.

V roku 2012 pomohla IOM v 27 prípadoch, keď bola jednotlivcom alebo celým rodinám vracajúcim sa do Moldavska, Vietnamu, Arménska, Kosova, atď. poskytnutá reintegračná pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 42 033 eur.

Reintegračné príspevky boli použité napríklad na rekonštrukciu domu, založenie obchodu s oblečením, kníhkupectva či farmy na chov dobytka.

V roku 2012 IOM pomohla pri návrate domov 54 cudzincom

V roku 2012 pomohla IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu pri návrate zo Slovenska 54 migrantom do 16 krajín sveta. Väčšina z nich smerovala do Moldavska, Kosova, Vietnamu a Ruska. Návraty a následnú reintegráciu uskutočnila organizácia IOM v rámci programu Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií , ktorý na Slovensku realizuje na základe dohody s Ministerstvom vnútra SR.

Čítať ďalej...

Pomoc pri reintegrácii cudzincov v roku 2011

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v rámci  programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií poskytuje migrantom po návrate do krajiny pôvodu aj reintegračnú pomoc. Túto pomoc môžu migranti využiť na založenie menších podnikateľských aktivít, ktoré im následne generujú príjem, na zvýšenie vlastnej kvalifikácie, ktorá môže zvýšiť ich šancu zamestnať sa, na pomoc pri hľadaní práce, na zabezpečenie svojich základných životných potrieb po návrate domov, na dočasné ubytovanie alebo na právnu a zdravotnú pomoc.

V roku 2011 pomohla IOM Bratislava v 26 prípadoch, keď bola jednotlivcom alebo celým rodinám vracajúcim sa do Ukrajiny, Vietnamu, Gruzínska, Srbska- Kosova, Moldavska, Iraku, Arménska a Azerbajdžanu poskytnutá reintegračná pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote  35,783.79 eur.

Čítať ďalej...

V roku 2011 IOM pomohla pri návrate domov 95 cudzincom

V roku 2011 sa s pomocou IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu vrátilo zo Slovenska do krajiny pôvodu 95 migrantov zo 17 krajín sveta. Najviac ich smerovalo do Ukrajiny, Vietnamu, Číny a Ruska. Návraty a následnú reintegráciu uskutočnila IOM v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR), ktorý na Slovensku realizuje na základe dohody s Ministerstvom vnútra SR.

Čítať ďalej...

UNSC Resolution 1244 - administered Kosovo: Predaj čerstvého mlieka

Safet

Jedným z úspešných príkladov reintegračnej pomoci, ktorá pomohla klientovi IOM Bratislava postaviť sa opäť po návrate domov na vlastné nohy, je Nikola zo Srbska - Kosova.

Čítať ďalej...

UKRAJINA: Zatepľovanie a rekonštrukcia domu

Rudyk

Pán Bogdan Rudyk pochádza z Ukrajiny, ktorá patrí medzi najväčšie a zároveň najchudobnejšie krajiny Európy.

Čítať ďalej...

Pomoc pri reintegrácii cudzincov v roku 2010

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií poskytuje migrantom pomoc aj po návrate do krajiny pôvodu. Reintegračný príspevok pomáha pri riešení životnej situácie migrantov bezprostredne po ich návrate, napríklad zabezpečením dočasného ubytovania, základných životných potrieb a podporou aktivít vedúcich k získaniu stabilného príjmu z práce. IOM tiež podporuje aktivity na zvýšenie kvalifikácie migranta a tým zvýšenie jeho šancí na nájdenie zamestnania, aktivity zamerané na pomoc pri hľadaní zamestnania, právnu pomoc, zdravotnú pomoc, alebo podporu pri založení menšieho podnikania.

Čítať ďalej...

IOM v roku 2010 asistovala pri návrate domov 127 migrantom

V roku 2010 pomohla IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu pri návrate zo Slovenska 127 migrantom do 21 krajín sveta. Väčšina z nich smerovala do Vietnamu, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Ruska. Návraty a následnú reintegráciu uskutočnila organizácia v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.

Čítať ďalej...

Informačná kampaň o dobrovoľných návratoch v 6 jazykoch

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu spustila v roku 2009 prvú celoslovenskú informačnú kampaň o programe asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegráciách. IOM komunikovala informácie o návratovom programe v šiestich jazykoch – v slovenčine, angličtine, ruštine, čínštine, vietnamčine a arabčine. Nosnými motívom kampane bol výraz DOMOV vyjadrený v týchto jazykoch a číslo zvýhodnenej informačnej telefonickej linky 0850 211 262, na ktorom pracovníci IOM poskytujú konzultácie o programe.

Čítať ďalej...

Pomoc pri reintegrácii cudzincov v rokoch 2008 a 2009

Migranti, ktorí sa vracajú domov s pomocou IOM, mohli v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií získať finančnú pomoc na reintegráciu v krajine pôvodu formou preplatenia služieb a tovarov. Cieľom tejto pomoci je zlepšiť šance migranta na opätovné zaradenie sa do spoločnosti v krajine pôvodu prostredníctvom aktivít zameraných na podnikanie, zvýšenie kvalifikácie, sociálne a právne poradenstvo.

Čítať ďalej...

IOM v roku 2009 pomohla pri návrate domov 139 migrantom

V roku 2009 sa s pomocou IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu vrátilo zo Slovenska do svojej domovskej krajiny 139 migrantov. IOM im zabezpečila asistovaný dobrovoľný návrat vďaka programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR), ktorý realizuje na Slovensku na základe dohody s Ministerstvom vnútra SR už od roku 1998.

Čítať ďalej...

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku