Zariadenia MV SR

Pobytový tábor Opatovská Nová Ves

Adresa:
pošta Slovenské Ďarmoty
Opatovská Nová Ves
991 07
Slovenská republika

Telefón: +421 47 4894 162
Fax: +421 47 4894 193

Pobytový tábor Rohovce

Adresa:
Rohovce
930 30
Slovenská republika

Telefón: +421 31 5598 498
Fax: +421 31 5598 830

Záchytný tábor Humenné

Adresa:
Mierová 100
Humenné
066 01

Telefón: +421 57 7866 716
Fax: +421 57 7866 744

Integračné stredisko Zvolen

Adresa:
Jesenského 13
Zvolen
960 01

Telefón: +421 45 5366 100
Fax: +421 45 5366 101

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov

Adresa:
Medveďov
930 07

Telefón: 096111 3960
Fax: 031 554 2132

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce

Adresa:
Bitunkova 14
Sečovce
078 01

Telefón: 096171 3915
Fax: 056 678 2662

end

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku