Organizácie pomáhajúce migrantom

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)

Zastupiteľský úrad na Slovensku

Adresa:
Štúrova 6
Bratislava
811 02
Slovenská republika

E-mail: svkbr@unhcr.org
Telefón: +421 2 5292 7875
Fax: +421 2 5292 7871
http://www.unhcr-centraleurope.org/sk

Spoločnosť ľudí dobrej vôle - Goodwill

Adresa:
Mäsiarska 13
Košice
040 01
Slovenská republika

E-mail: goodwill@sldv.sk
Telefón: +421 55 625 7982
Fax: +421 55 622 1397
http://www.cassovia.sk/sldv

Slovenská humanitná rada

Adresa:
Páričkova 18
Bratislava
821 08
Slovenská republika

E-mail: shr@changenet.sk
Telefón: +421 2 5020 05 17
Fax: +421 2 5020 05 22
http://www.shr.sk

Liga za ľudské práva

Adresa:
Hurbanovo nám. 5
Bratislava
811 03
Slovenská republika

E-mail: hrl@hrl.sk
Telefón: +421 2 5443 5437
Fax: +421 2 5443 5437
http:// www.hrl.sk

Človek v ohrození, o. z.

Adresa:
Svätoplukova 1
Bratislava
821 09
Slovenská republika

E-mail: info@clovekvohrozeni.sk
Telefón: +421 2 5542 2254
Fax: +421 2 5564 7707
http://www.clovekvohrozeni.sk

end

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku